18 maart 2021

Zorgpad niet-specifieke klacht bij ouderen moet zorg verbeteren

Een projectgroep binnen ketenorganisatie Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) heeft een zorgpad opgesteld voor ouderen met niet-specifieke klachten op de spoedeisende hulp (SEH), wat op 1 april aanstaande in Máxima Medisch Centrum van start gaat.

Het zorgpad ouderen met niet-specifieke klachten op de SEH is onderdeel van een onderzoek waarbij onderzocht wordt of met de implementatie van het zorgpad de uitkomsten van oudere patiënten met niet-specifieke klachten verbeteren, het zorgproces op de SEH efficiënter kan worden ingericht en daarmee de doorlooptijd op de SEH wordt verkort. Daarnaast wordt de patiënttevredenheid gemeten.

Presentatie huisartsenkring Zuidoost-Brabant
Op 29 november 2019 hebben Harm Haak, internist acute geneeskunde Máxima MC en Eveline du Cloo, adviseur acute zorg Netwerk Acute Zorg Brabant, in de kringvergadering van de huisartsenkring Zuidoost-Brabant het onderzoek naar het zorgpad ‘Ouderen met niet specifieke klachten op de SEH’ toegelicht. Het onderzoek werd goed ontvangen en er werden door de aanwezige huisartsen goede suggesties gegeven om de huisartsen nog beter te ondersteunen bij de verwijzing naar het zorgpad. Deze suggesties zijn door de projectgroep van het onderzoek naar het zorgpad ter harte genomen en doorgevoerd. Waarvoor dank.

Verwijzing naar het zorgpad
Omdat het even geleden is dat u bent geïnformeerd over het zorgpad, nemen we u nog eens mee in de verwijzing naar het zorgpad ‘Ouderen met niet specifieke klachten op de SEH’. Op het moment dat de huisarts en/of specialist ouderengeneeskunde de patiënt van 70 jaar en ouder met acute niet-specifieke klachten én een opnamereden naar de SEH verwijst, komt de patiënt in aanmerking voor het zorgpad. De huisarts en/of specialist ouderengeneeskunde kan de patiënt met de diagnose ‘niet-specifieke klacht’ via bestaande kanalen zoals keteninformatiesystemen, telefonisch, per beveiligde e-mail of via ZorgDomein insturen.

De medisch specialist op de SEH beoordeelt (i.s.m. de huisarts) of de patiënt in aanmerking komt voor het zorgpad. Op de SEH wordt de patiënt, waar mogelijk, door een zorgpad/SEH-coördinator opgevangen en begeleid en worden de benodigde patiëntgegevens verzameld. Daarnaast monitort deze coördinator het proces rondom de patiënt. De triagist of de SEH-verpleegkundige neemt de (digitale) APOP screening om kwetsbaarheid te meten af. De poortarts met ervaring in het zien van acute ouderen op de SEH (bijvoorbeeld SEH-arts, internist of geriater) onderzoekt de patiënt. Uiteindelijk wordt de patiënt binnen een acceptabele tijd naar de juiste vervolgzorg doorgestuurd.

Ondersteuning huisarts
Op basis van de suggesties die in de kringvergadering zijn gedaan, is het zakkaartje – wat de huisartsen helpt bij de verwijzing naar het zorgpad – opgenomen in de RTA App ZOB en is in ZorgDomein onder het specialisme geriatrie en/of interne geneeskunde de verwijsafspraak zorgpad ‘Ouderen met niet specifieke klachten op de SEH’ opgenomen. Daarnaast  zijn er digitale zakkaartjes (PDF) en papierenzakkaartjes beschikbaar.

De verwachting is dat de verwijzing naar het zorgpad de huisarts niet meer tijd kost, omdat de patiënt die aan de inclusiecriteria voldoet eenvoudig met een diagnose ‘niet-specifieke klacht’ kan worden verwezen.

Planning
We kunnen u melden dat we ondanks de coronapandemie kunnen starten met het zorgpad bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Máxima MC (MMC), Catharina Ziekenhuis (CZE) en St. Anna Ziekenhuis. Inmiddels worden voor deze ziekenhuizen de gegevens voor de controlegroep verzameld. MMC zal als eerste starten met de implementatie van het zorgpad, en dit staat gepland op 1 april aanstaande. U kunt voor MMC dus vanaf 1 april verwijzen naar het zorgpad. De implementatie bij de andere ziekenhuizen zal in de daaropvolgende maanden volgen. Hierover wordt u nog nader geïnformeerd.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het zorgpad of heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met Marleen van der Velde, arts-onderzoeker MMC (Marleen.van.der.Velde@mmc.nl of 06 23608751), Harm Haak, internist acute geneeskunde en hoofdonderzoeker MMC (h.haak@mmc.nl of 06-29525243) of Eveline du Cloo, adviseur acute zorg Netwerk Acute Zorg Brabant (e.ducloo@nazb.nl of 06-15518569).