Haak, dhr. prof. dr. H.R.

Haak, dhr. prof. dr. H.R.

  • Functie internist
  • Contact 040 888 63 00
  • Aandachtsgebieden endocrinologie
  • BIG-nummer 29021275601

Dr. Haak behaalde zijn artsexamen in 1982 in Leiden. Hij werd tot internist opgeleid in het Diakonessenhuis in Hilversum en het Academisch Ziekenhuis Leiden. Dr. Haak specialiseerde zich binnen voor het aandachtsgebied endocrinologie (een vakgebied gespecialiseerd in klieren die hormonen afscheiden in het lichaam, zoals schildklier, hypofyse, alvleesklier en bijnieren).

In 1992 ging Haak als internist naar het Diaconessenhuis Eindhoven (tegenwoordig Máxima MC) met als missie de opleiding tot internist in het Diaconessenhuis te ontwikkelen. In 1993 werd die opleiding toegekend. Sinds dat jaar functioneert Haak als opleider interne geneeskunde. De opleiding interne geneeskunde MMC in de opleidingsregio van Maastricht, is inmiddels uitgebouwd met een capaciteit van 25 arts-assistenten. Tevens zijn er co-assistenten vanuit Maastricht die stage lopen in de kliniek evenals voor een wetenschapstage.

In 1993 promoveerde Haak op het proefschrift “Adrenocortical Carcinoma” (Bijnierschors Carcinoom (kanker)). Op het terrein van deze zeldzame ziekte heeft Haak een expertise die nationaal en internationaal erkend is. Hij coördineert het Bijnier Netwerk Nederland. Dat netwerk organiseert de zorg regionaal met expertise centra. Máxima MC is hét regiocentrum voor Zuid-Nederland en functioneert daarnaast als tertiair verwijscentrum voor de andere centra. In het netwerk wordt ook onderzoek ontwikkeld op het terrein van bijnierschors carcinoom. In internationaal verband wordt geparticipeerd in wetenschappelijk onderzoek. Haak is dan ook kernonderzoeker van enkele belangrijke internationale publicaties. Hij begeleidt bovendien promovendi op dit terrein. Voor de endocrinologie en de endocriene tumoren in het bijzonder komen de patiënten uit heel Nederland en soms ook uit België. Lees hier de blog van Dr. Haak over bijnierkanker op bijnierNET.nl.

Andere gebieden van Dr. Haaks’ medisch wetenschappelijk onderzoek betreffen diabetes en kanker, schildkliercarcinoom, acute geneeskunde, en de ontwikkeling van een diabetes simulator.

Als internist en opleider interne geneeskunde bestrijkt Dr. Haak het brede terrein van de interne geneeskunde. Naast de aandachtsgebieden endocrinologie en de (neuro-) endocriene tumoren heeft hij tevens aandacht voor acute geneeskunde.

Sinds 2011 is Haak decaan van MMC. In deze hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing van de MMC Academie. Deze afdeling ondersteunt en begeleidt de opleidingen en medisch wetenschappelijk onderzoek in Máxima MC. Als decaan vertegenwoordigt dr. Haak het ziekenhuis in de Stichting Topklinische Ziekenhuizen. Ook afstemming met de TU/e en de Universiteit van Maastricht op het terrein van de wetenschap en opleidingen behoort tot zijn verantwoordelijkheden.

Dr. Haak heeft een uitgebreid professioneel netwerk op zijn vakgebied in binnen en buitenland: hij is lid van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), waar hij van 2004 tot 2010 in het bestuur zat. Sinds 2006 zit hij in de sectie acute geneeskunde van de NIV. Haak is verder lid van de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie, De European Society of Endocrinology en de Endocrine Society.

Werkzaam op de afdeling

Interne geneeskunde

Contact