RTA’s Zuidoost-Brabant

Kindergeneeskunde

Overgewicht bij kinderen
RTA kinderen met overgewicht april 2017
Bijlage A diagnostiek en signalering
Bijlage B afkappunten overgewicht
Bijlage C bloeddrukwaarden
Bijlage D stroomdiagram
Bijlage E zorgfasen
Bijlage F contactgegevens
Verwijsbrief en Terugrapportage

Gedragsproblematiek (verdenking ADHD)
RTA gedragsproblematiek ADHD bij kinderen update
Toelichting RTA ADHD kinderen en jeugdigen
Bijlage 1 Doseerschema Methylfenidaat RTA ADHD bij kinderen update_2pag

Astma bij kinderen
RTA ASTMA bij kinderen deel 1 Definitie en 0 – 1 jaar
RTA ASTMA bij kinderen deel 1A leeftijd 1 – 6 jaar
RTA Astma bij kinderen deel 1B leeftijd vanaf 6 jaar
Toelichting RTA Astma bij kinderen

Kindermishandeling
RTA Signalering kindermishandeling in de acute fase
Contactgegevens
Toelichting bij RTA Signalering kindermishandeling in de acute fase
Screeningsvragen en sputovamo

Zindelijkheid
RTA zindelijkheid voor urine en ontlasting bij kinderen_2017
Bijlage 1 Definities RTA Zindelijkheid_2017
Bijlage 2a Voorbeeldvragen anamnese incontinentie RTA Zindelijkheid2017
Bijlage 2b Voorbeeldvragen anamnese enuresis RTA Zindelijkheid_2017
Bijlage 3 Voorbeeld plasboek RTA Zindelijkheid_2017
Bijlage 4 Lichamelijk onderzoek RTA Zindelijkheid_2017
Bijlage 5 begeleiding en behandeling RTA Zindelijkheid_2017
Bijlage 6 Begeleiding incontinentie en enuresis RTA Zindelijkheid_2017
Bijlage-7-voorbeeldvragen-anamnese-fecale-incontinentie-obstipatie-rta-zindelijkheid_2017
Bijlage-8-gedragsregels-obstipatie-bij-kinderen-in-de-1e-ljn-rta-zindelijkheid_2017
Bijlage-9a-poepdagboek-rta-zindelijkheid_2017
Bijlage-9b-bristol-stool-chart-rta-zindelijkheid_2017
Bijlage-9c-defecatiefrequentie-per-leeftijd-rta-zindelijkheid_2017
Bijlage 10 Behandeling obstipatie bij kinderen in de 1e lijn RTA Zindelijkheid_2017_aanpassing 2019
Bijlage-11-organische-oorzaken-en-risicoverhogende-factoren-voor-obstipatie-rta-zindelijkheid_2017

Developmental sysplasie of the Hip (DDH)
RTA Developmental Dysplasie of the Hip (DDH)

Oogheelkunde

Retour berichtgeving
RTA berichtgeving oogheelkunde_2019

Radiologie

Zwelling in de hals
RTA Zwelling in de hals