1 mei 2018

Leverchirurgie in MMC nog vaker via kijkoperatie

Leverchirurgie in MMC nog vaker via kijkoperatie

Recent is voor het eerst in MMC het zogenaamde ‘eerste segment’ van de lever geopereerd via een kijkoperatie. De lever bestaat uit acht segmenten. Het eerste segment is moeilijk te opereren, doordat het volledig om de holle lichaamsader ligt.  Lange tijd werd het als onmogelijk beschouwd om een ingreep in dit gebied met een kijkoperatie uit te voeren. Nu ook dit is gelukt, kunnen de leverchirurgen in MMC de gehele lever door middel van kijkoperatietechniek opereren.

Dankzij veel ervaring en nieuwe technieken is het nu toch gelukt. Dit heeft grote voordelen voor de patiënt. Chirurg Wouter Leclercq: “We zijn blij nu alle acht de leversegmenten scopisch te kunnen bereiken. Dit betekent dat we nog vaker gebruik kunnen maken van kijkoperatietechniek, met als voordeel een sneller herstel. Bovendien kan er indien nodig makkelijker opnieuw geopereerd worden.”

Leverchirurgie
De lever is een moeilijk te opereren, doordat het orgaan zeer goed doorbloed is en een complexe anatomie heeft. Er is veel kennis en ervaring nodig om de – relatief zeldzame – leveraandoeningen optimaal te kunnen behandelen. Máxima MC is het centrum voor leverchirurgie in Oost-Brabant. In deze regio is met de omliggende ziekenhuizen afgesproken dat patiënten met een leverafwijking worden geopereerd in MMC.  Onze leverchirurgen, dr. Roumen, dr. Slooter en drs. Leclercq, zijn lid van de Nederlandse Werkgroep voor Leverchirurgie en hebben zich gespecialiseerd in dit aandachtsgebied.

Wat is een kijkoperatie?
Bij een kijkoperatie wordt geopereerd zonder een grote wond te maken. De huid hoeft dus niet opengesneden te worden. Door een aantal kleine sneetjes worden instrumenten en een camera in de buik gebracht. Landelijk heeft MMC een vooraanstaande rol op het gebied van kijkoperaties, ook wel laparoscopie genoemd. Deze techniek heeft grote voordelen, zoals minder pijn na de operatie, minder bloedverlies en kleinere littekens.