Roumen, dhr. dr. R.M.H.

Roumen, dhr. dr. R.M.H.

  • Functie chirurg
  • Contact (040) 888 85 51
  • Aandachtsgebieden leverchirurgie, bijnierchirurgie, melanoom, longchirurgie (VATS) en lies- en buikwandpijnchirurgie

dr. Rudi Roumen studeerde geneeskunde en volgde zijn opleiding chirurgie in Nijmegen in het academisch ziekenhuis Radboud en het Canisiusziekenhuis. Tijdens zijn co-schappen heeft hij met veel plezier een stage tropengeneeskunde in Ghana gedaan. In 1993 promoveerde Roumen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op Multi-orgaanschade (‘Clinical studies on patients at risk for ARDS and MOF’). In deze periode ontstond de passie voor het doen van medisch wetenschappelijk onderzoek. “Onderzoek is een soort hobby van me en bovendien hoort het eigenlijk bij het vak” stelt Roumen. “Door onderzoek te doen kijk ik over de grens van het dagelijkse chirurgische werk; ik wil me juist graag vastbijten in bijzondere casussen of aparte observaties”. Deze nieuwsgierigheid van Roumen resulteerde inmiddels in vele medisch wetenschappelijke publicaties.

Sinds 1994 is hij werkzaam als algemeen chirurg in het Máxima MC. Hij voelt zich nog een echte algemeen chirurg, in de breedste zin van het woord. Roumen is echter ook in toenemende mate gespecialiseerd en doet vooral veel oncologische operaties (kankergeneeskunde). Als chirurg oncoloog behandelt hij vooral patiënten met long-, lever-, weke delen-, en huidkanker (melanoom) en bijniertumoren. Zeker in de chirurgische behandeling van borstkanker heeft dr. Roumen een belangrijke rol gespeeld onder andere door onderzoek naar de schildwachtklierprocedure voor de oksel, waarbij hij mede de richtlijn voor deze behandeling in Nederland ontwikkelde. Hoewel hij wel nog veel onderzoek begeleidt rondom borstkanker, is hij in de dagelijkse praktijk niet meer direct bij deze vorm van patiëntenzorg betrokken.

Dr. Roumen is samen met collegae dr. Slooter en dr. Leclercq de chirurg achter de oncologische leverchirurgie, die regionaal in Máxima MC is geconcentreerd. Leverchirurgie wordt meestal gedaan voor uitzaaiingen van dikke darmkanker. “Door deze concentratie van de zorg voor uitgezaaide leverkanker is een goede en duidelijk aantoonbare kwaliteitswinst voor patiënten bereikt”, aldus dr. Roumen.

Wat betreft de longchirurgie is dr. Roumen samen met dr. v.d. Broek en dr. B. Govaert degene die longkanker opereert middels endoscopische chirurgie. In vakjargon heet dit de VATS-technologie. Hierbij wordt via een kleine toegang en enkele kleine kijkpoorten in de borstkas, een groot stuk van de long weggehaald. De voordelen voor de patiënt zijn enorm: minder pijn, kleinere littekens, minder complicaties en kortere opnameduur.

Vanuit zijn brede achtergrond kreeg hij steeds meer interesse in patiënten met buikwand of liespijnproblemen. Een bepaald percentage patiënten blijkt namelijk pijnklachten over te houden na een eerdere operatie voor een liesbreuk of na een keizersnede. De oorzaak zit hem meestal in beschadiging van de lieszenuwen of door beknelling hiervan in het verloop van de littekens. De buikwandpijn (ACNES) is een frequent voorkomend probleem dat echter niet juist vastgesteld wordt, en waardoor patiënten vaak heel lang met pijn rondlopen. Na diverse (inter)nationale voordrachten en publicaties hierover nam het aantal patiënten dat hij samen met zijn gelijk-geïnteresseerde (vaatchirurgische) collega Dr Marc Scheltinga zag, exponentieel toe. Inmiddels kunnen beide chirurgen zich met recht “liespijnspecialist” noemen. Roumen en Scheltinga, versterkt met de traumatologen dr. v. Eerten en dr. v. Dijk, zien inmiddels op hun specifieke expertise centrum SolviMáx patiënten uit het hele land en helpen een belangrijk deel (ongeveer 60-70%) van de mensen die dikwijls al langdurig pijnklachten hebben met een relatief kleine operatie van deze klachten af.

Dr. Roumen is inhoudelijk opleider chirurgie van Máxima MC binnen de regio 8 met Maastricht. “Een mooi deel van het werk” aldus dr. Roumen. “Arts-assistenten houden je immers scherp en brengen de nieuwste inzichten mee.”

Inmiddels hebben dr. Roumen en dr. Scheltinga sinds 2009 beiden een onderzoeksaanstelling aan de Universiteit van Maastricht. Daarnaast is hij lid van het dagelijks bestuur van het Máxima Oncologisch Centrum.

Vanaf november 2016 is dr. Roumen tevens hoofd van de zorggroep snijdend (algemene chirurgie, orthopedie, plastische en kaakchirurgie), om zo een managementrol in het ziekenhuis te vervullen en bij te dragen aan de totale organisatie.

Lidmaatschappen

  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
  • Nederlandse Vereniging Chirurgische Oncologie
  • Lid Werkgroep Leverchirurgie
  • Nederlandse Vereniging voor Gastro-enterologie
  • Nederlandse Vereniging voor Longchirurgie
  • Eur. Soc. Surg. Oncol.
  • Lid Dutch Hernia Society