Slooter, dhr. dr. G.D.

Slooter, dhr. dr. G.D.

  • Functie chirurg
  • Contact 040 888 85 50
  • Aandachtsgebieden kijkoperaties aan lever, darm, bijnieren en liesbreuken
  • BIG-nummer 39038725001

MMC biedt voor alle behandelingen een kijkoperatie of robotoperatie. Dr. Gerrit Slooter is gespecialiseerd in kijkoperaties bij de behandeling van darmkanker, levertumoren, bijniertumoren en liesbreuken. MMC is voor Zuidoost-Nederland aangewezen als het centrum voor leverchirurgie. Dr Slooter promoveerde op dit onderwerp in Rotterdam in 2001. Hij is daarnaast als militair chirurg betrokken bij het Ministerie van Defensie en nam onder andere deel aan een uitzending naar Afghanistan.

Oncologie

In MMC richt dr. Slooter zich met name op oncologische chirurgie. Hij is het aanspreekpunt voor het zorgpad darmkanker: “Door simpelweg te luisteren naar de wensen van onze patiënten hebben we een revolutie in de zorg rond operaties ontketend.” Vanaf dag 1 (de scopie door de MDL-arts) tot aan het einde van de controles na 5 jaar is alles volledig op elkaar afgestemd met de patiënt in de centrale rol. Iedere maand komen multidisciplinaire teams uit binnen- en buitenland de cursus ‘Colo-rectal Care 3.0’ volgen. “We willen onze kennis graag delen. Iedere patiënt heeft recht op optimale zorg.”

Fit voor een operatie

Samen met de afdeling sportgeneeskunde van MMC en Mc Gill University in Montréal ontwikkelde het team van dr Slooter in MMC een programma om patiënten fit te maken vóór een operatie. Dit berust op sporten, voeding, mentale ondersteuning en stoppen met roken. Het programma heet prehabilitatie en leidt tot een sneller herstel, minder complicaties, een betere kwaliteit van- en mogelijk een langer leven. Het programma is de basis voor een grote internationale studie in zes landen.

Aandachtsgebieden

Wetenschappelijk onderzoek

Ook op gebied van wetenschap is dr. Slooter zeer actief. Niet alleen leidt hij de internationale studie naar prehabilitatie binnen de onderzoeksgroep van de heelkunde en de oncologie begeleidt hij promovendi die onderzoek doen naar de behandeling van dikke darmkanker, galblaasafwijkingen en het voorkomen van complicaties bij oncologische operaties.

Uit binnen en buitenland worden patiënten verwezen naar het expertisecentrum voor buikwandpijn in MMC (SolviMáx). Dr. Slooter heeft als enige in de wereld ruime ervaring met het verwijderen van liesbreukmatjes met een kijkoperatie. Ook dit is een aandachtsgebied voor wetenschappelijk onderzoek.

Werkzaam op de afdeling

Contact