Slooter, dhr. dr. G.D.

Slooter, dhr. dr. G.D.

  • Functie chirurg
  • Contact 040 888 85 50
  • Aandachtsgebieden laparoscopische buik en darmchirurgie, leverchirurgie, laparoscopische lies- en buikwandbreukchirurgie, galblaaschirurgie en traumatologie

Dr. Slooter studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en promoveerde daar ook. Hij werd opgeleid tot chirurg in het Zuiderziekenhuis, Brandwondencentrum Rotterdam en het Dijkzigt Ziekenhuis als onderdeel van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam. Na zijn opleiding tot chirurg verdiepte hij zich in traumatologie middels een fellowship in München en Duitsland. Dr. Slooter kwam in 2001 als chirurg werken in het St. Joseph ziekenhuis in Veldhoven, het latere Máxima Medisch Centrum. In 2011 is hij door zijn chirurgische collegae landelijk verkozen top toparts (Mednet 2011).

Dr. Slooter is algemeen chirurg met de aandachtsgebieden: laparoscopische buik en darmchirurgie, leverchirurgie, laparoscopische lies- en buikwandbreukchirurgie, galblaaschirurgie en traumachirurgie.

Kijkbuisoperaties/laparoscopie
Dr. Slooter doet via de kijkbuis operaties aan de dikke darm, liesbreuk en buikwand, de galblaas, blindedarm en laparoscopische verwijdering van organen (o.a. milt, bijnier). Hij is het aanspreekpunt voor laparoscopische ingrepen in MMC en voorzitter van de multidisciplinaire werkgroep endoscopische chirurgie. Hij is eveneens oprichter van het Netwerk Veiligheid en Laparoscopie Zuid-Nederland en Penningmeester van de Werkgroep Endoscopische Chirurgie (WEC) van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. In Máxima Medisch Centrum is Slooter de organisator van de “Maand van de laparoscopie” (met gynaecologie en urologie). Nationaal en Internationaal is hij organisator van congressen in zijn aandachtsgebieden. Jaarlijks wordt door hem de “ Curacao Laparoscopic Course” georganiseerd. Mede hierdoor is hij benoemd tot “Honarary member” van de Caribbean Society of Endoscopic Surgeons.

Traumatologie
Op het gebied van traumatologie doet dr. Slooter multitrauma, botbreuken, brandwonden en werkt uiteraard op de Spoedeisende Hulp. Hij is opleider voor de Spoedeisende Hulpartsen in het ziekenhuis en daarnaast waarnemend voorzitter van het Consilium Spoedeisende Geneeskunde en lid van de Visitatiecommissie Spoedeisende Geneeskunde. Dr Slooter is namens de maatschap chirurgie van MMC beschikbaar als chirurg voor het Ministerie van Defensie en humanitaire uitzendingen. In 2013 maakte hij, als Luitenant-Kolonel deel uit van de missie naar Kunduz, Afghanistan.

Maag Darm Leverchirurgie
Net als de gehele maatschap worden door dr. Slooter alle buikoperaties bij voorkeur laparoscopisch gedaan. Doordat alle buikchirurgen in MMC veel ervaring hebben in de laparoscopie dient het ziekenhuis als trainingscentrum voor chirurgen uit andere ziekenhuizen die zich willen bekwamen in deze moeilijke operaties. De chirurgen uit MMC ontvangen hun collega’s, maar gaan ook regelmatig als “visiting teachers” naar andere ziekenhuizen om daar mee te opereren. Dr. Slooter is de eindverantwoordelijke voor het Zorgpad colorectale oncologie.

Daarnaast is dr. Slooter samen met collega dr Roumen de chirurg achter de oncologische leverchirurgie, die regionaal in Máxima Medisch Centrum is geconcentreerd. Leverchirurgie wordt meestal gedaan voor uitzaaiingen van dikke darmkanker.

Medisch wetenschappelijk
Ook op medisch wetenschappelijk gebied heeft dr. Slooter een uitgebreide staat van dienst. Zo is hij voorzitter van de centrale opleidingscommissie (COCA) in MMC en regionaal actief in het bestuur van de Centrale Opleidingscommissie OOR-ZON evenals de werkgroep onderwijs en innovatie OOR-ZON. Dr. Slooter heeft naast zijn proefschrift een aantal medisch wetenschappelijke publicaties op zijn naam en participeert als lokaal onderzoeker aan landelijke klinische studies.
Op 11 april 2001 is dr. Slooter gepromoveerd tot doctor in de geneeskunde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. De titel van zijn proefschrift luidt `Peptide Receptor Radionuclide Therapy`. Het proefschrift beschrijft een nieuwe behandelingsmogelijkheid van tumoren. Tumoren kunnen worden behandeld door radioactieve stoffen gericht naar de tumor te sturen, door gebruik te maken van speciale eiwitsructuren (receptoren) op de celwand van de tumor. Op die manier worden alleen de tumoren en niet de rest van het lichaam bestraald.

Lidmaatschappen
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NvvH)
Nederlandse Vereniging voor Traumatologie
Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie
Nederlandse Vereniging voor Gastrointestinale Chirurgie
Nederlandse Vereniging voor Endoscopische Chirurgie
Werkgroep Leverchirurgie van de NVVH
Werkgroep Coloproctologie van de NvvH
Werkgroep Endoscopische Chirurgie van de NVVH
European Association for Endoscopic Surgery
Belgian Group for Endoscopic Surgery
Fellow van de Caribbean College of Surgeons
Erelid Caribbean Society of Endoscopic Surgery