22 augustus 2018

Samenwerken bij complexe leverchirurgie verbetert de zorg

Prof. Abu Hilal deelt kennis met MMC

Professor Abu Hilal van University Hospital Southampton brengt een bezoek aan Máxima MC (MMC) voor het LAELIVE-project. Het doel daarvan is om complexe kijkoperaties van de lever te verbeteren. Professor Abu Hilal is gespecialiseerd in deze operatietechniek en deelt zijn kennis met de leverchirurgen Rudi Roumen, Gerrit Slooter en Wouter Leclercq van MMC.

“Lange tijd werd het als onmogelijk beschouwd om een ingreep aan de lever via een kijkoperatie uit te voeren”, zegt Wouter Leclercq. “De afgelopen jaren is dat langzaam aan het veranderen en kunnen steeds meer patiënten door middel van een kijkoperatie worden geopereerd.” Binnen het LEALIVE-project vanuit het AMC te Amsterdam wordt samengewerkt aan de verbetering van complexe kijkoperaties van de lever. Ook MMC en University Hospital Southampton, waar professor Abu Hilal werkt, nemen deel. Laatstgenoemde ziekenhuis behoort tot de Europese koplopers op het gebied van kijkoperaties van de lever.

Leverchirurgie in MMC

De lever is een moeilijk te opereren orgaan. Er is veel kennis en ervaring nodig om de – relatief zeldzame – leveraandoeningen optimaal te kunnen behandelen. Máxima MC is het centrum voor leverchirurgie in Oost-Brabant. In deze regio is met de omliggende ziekenhuizen afgesproken dat patiënten met een leverafwijking worden geopereerd in MMC. Landelijk heeft MMC bovendien een vooraanstaande rol op het gebied van kijkoperaties, ook wel laparoscopie genoemd. Deze techniek heeft grote voordelen, zoals minder pijn na de operatie, minder bloedverlies en kleinere littekens.