Overgewicht

Steeds meer mensen zijn te zwaar, en mensen die te zwaar zijn, worden steeds zwaarder. Meer eten en minder bewegen is de belangrijkste verklaring voor de toename van overgewicht. Daarnaast is iedereen verschillend in de gevoeligheid om overgewicht te krijgen. Hierin spelen erfelijke factoren en de aanmaak van bepaalde hormonen een rol.

Overgewicht kan ernstige gevolgen hebben voor uw gezondheid:

Hoe groter het overgewicht, hoe groter de kans op het ontwikkelen van een of meerdere van bovenstaande aandoeningen. Omgekeerd geldt ook dat de meeste aandoeningen beter en makkelijker kunnen worden behandeld als het lukt om af te vallen.
Meer bewegen en minder eten is de enige mogelijkheid om af te vallen voor mensen met overgewicht. Daarnaast kunt u worden verwezen naar een diëtist. Een gezonde leefstijl kan namelijk het overgewicht beïnvloeden. Beweging, een gevarieerd dieet, een gezond lichaamsgewicht, zoutafname en ontspanning dragen positief bij aan de behandeling.

Obesitas

Obesitas is een ernstige vorm van overgewicht. Bij obesitas is er te veel overtollig vet in het lichaam opgeslagen. De balans is verstoord, waardoor de energieopname groter is dan het energieverbruik. Obesitas kan in veel gevallen verholpen worden met een maag verkleinende ingreep. Mensen die lijden aan zeer ernstig overgewicht (BMI van 40 of hoger) of die bij matig ernstige overgewicht (BMI van 35- 40) complicaties hebben, komen in aanmerking voor een operatie. Obesitascentrum  in Eindhoven biedt voor deze behandeling een uitgebreid, persoonlijk zorgtraject. Deze ingrijpende operatie in combinatie met intensieve begeleiding kan daadwerkelijk zorgen voor een blijvend gezonde leefstijl en een goed gewicht.