Trombose

Trombose is een geheel of gedeeltelijke verstopping van een ader door een bloedstolsel. Als een stolsel losschiet, kan dit leiden tot een longembolie. Trombose ontstaat meestal in een diepgelegen ader in het been of de bekken, maar komt ook voor in de arm of buik.

Symptomen trombose

De symptomen zijn afhankelijk van de plaats in het lichaam waar de trombose optreedt. Is er sprake van trombose in de hersenen of het hart, dan spreken we van een hersen– of hartinfarct. Trombose in het been is te herkennen aan een zwelling van één been, die snel optreedt. Daarnaast is er sprake van een zwaar gevoel of pijn in het been, een strakgespannen huid en kleurt het been meestal rood of juist blauw.

Trombose kan leiden tot een longembolie. Daarvan zijn de symptomen: plotseling optredende kortademigheid en pijn bij zuchten en hoesten. Soms valt de patiënt flauw, heeft hij last van prikkelhoest, ontstaan er hartkloppingen en/of hoest hij bloed op.

Oorzaak trombose

Trombose kan ontstaat als de bloedvaten aan de binnenkant niet meer glad zijn, er sprake is van een vertraagde bloedstroom en/of een veranderde samenstelling van het bloed.

Oorzaken van een onregelmatige vaatwand zijn:

Oorzaken van een vertraagde bloedstroom zijn onder andere:

Oorzaken van een veranderde samenstelling van het bloed zijn:

  • tekort aan remmers van het stollingssysteem
  • te veel aan bloedcellen

Overige risicofactoren zijn overgewicht, kanker, de anticonceptiepil en zwangerschap.

Oorzaak longembolie

Het bloedstolsel dat ervoor zorgt dat de ader verstopt raakt, kan losscheuren. Wanneer dit in de bloedvaten van de longen terecht komt, spreken we van een longembolie. Door de embolie treedt functieverlies van de long op, wat blijvend kan zijn indien het stolsel niet oplost.

Onderzoek trombose

De diagnose trombose is vaak moeilijk te stellen. In veel gevallen is een longembolie het eerste verschijnsel. Soms worden echter de volgende onderzoeken gedaan:

Behandeling trombose

Er zijn twee behandelmethoden, namelijk medicatie en compressietherapie door middel van een elastische kous. Als gevolg van trombose kan er vocht in de omliggende weefsels treden. Door de elastische kous wordt er tegendruk uitgeoefend en het vocht terug in de vaten gedrukt. De kous is maximaal acht weken werkzaam.