29 mei 2018

Toekenning subsidie voor DiaGame

Internist prof. dr. Harm Haak van Máxima MC ontwikkelde in samenwerking met de TU/e het digitale bordspel SugarVita. Met dit digitale bordspel kunnen mensen met diabetes type 2 hun leefstijl veranderen, en kan worden voorspeld welk effect voeding, beweging, stress en ingenomen medicatie hebben op iemands bloedsuiker. Een subsidie van ruim zevenhonderdduizend euro is bedoeld voor het stimuleren van onderzoek dat een bijdrage levert aan de ontwikkeling van effectieve, efficiënte en verantwoorde personal empowerment methodes voor een gezonde samenleving in de toekomst. De subsidie zal gebruikt worden voor een studie onder 400 patiënten met diabetes. Het wordt toegekend door COMMIT2DATA programma van het NWO.

Diabetes is een ziekte met potentieel heel ernstige gevolgen, maar gelukkig kunnen we goed leven met diabetes door onze leefstijl aan te passen. Dit is wel makkelijker gezegd dan gedaan. SugarVita laat de impact van eten, bewegen en medicatie op de persoonlijke glucosewaarde zien en helpt zo om betere keuzes te maken in voeding, beweging en medicatie. Gemaakt door de zorg, wetenschappelijk bewezen en ook al ingezet in de dagelijkse zorgpraktijk.

Samenwerking staat centraal

TU/e-promovendus Anne Maas ontwikkelde in 2017 in samenwerking met internist prof. Dr. Haak, een team van de TU/e, patiënten, diabetesverpleegkundigen, klinisch fysicus Carola van Pul en het klinisch laboratorium van MMC de zogeheten Eindhoven Diabetes Educatie Simulator (E-DES).
Internisten Harm Haak en Pleun Wouters, en klinisch fysicus Carola van Pul maken nu samen met onderzoekers van de TU/e deel uit van het consortium waarin de Diabetes Games steeds verder ontwikkeld wordt.

Over het DiaGame project

Zelfzorg bij diabetes is belangrijk voor een stabiele gezondheid. Dit is echter een complexe opgave, met veel facetten, waarbij training en onderwijs cruciaal zijn. Het gebruik van een game heeft het grote voordeel dat op een leuke en aantrekkelijke manier gewoontes kunnen veranderen. De gewoontes die SugarVita-P4 beoogt te veranderen, hebben gezondheidseffecten die wetenschappelijk en klinisch onderbouwd zijn. Deze aanpak van diabeteszorg is volkomen nieuw. De voornaamste winst is dat het spel diabetes patiënten op een vriendelijke en ongedwongen manier de controle laat nemen over hun ziekte.

In een vorig project ontwikkelden we de Eindhoven Diabetes Educatie Simulator (e-DES) en koppelden deze aan een educatief digitaal spel: SugarVita. De spelers van SugarVita 1.0 beleven een dag zoals ze die in het echte leven van iemand met diabetes zouden meemaken. Door digitaal (in het spel) te leven met diabetes, leren ze goed om te gaan met hun ziekte. Middels het toepassen van data science methoden ontwikkelen we de simulator verder naar een volledig gepersonaliseerde versie. Tevens wordt SugarVita verder uitgewerkt zodat het de werkelijkheid nog beter representeert, met een beschikbaarheid van veel voedingsmiddelen en uitbreiding met verschillende soorten lichamelijke activiteit. Emotionele stress is ook een belangrijke factor in diabetes en zal worden uitgewerkt in de nieuwe game.

DiaGame combineert kennis en ontwikkeling van diabetes simulatie (e-DES) met het nut voor de patiënt. Door het combineren van platforms zijn wij in staat om een unieke persoonlijke serieuze game te maken. Het spel reflecteert de werkelijke situatie, doordat het gebaseerd is op modellen van dagelijkse omstandigheden verzamelde data. De gepersonaliseerde modellen in combinatie met de individuele data maken dat het spel de werkelijkheid adequaat representeert voor de speler.

Meer informatie over sugervita: www.sugarvita.nl

Lees ook: Diabetesgame verleidt young seniors tot een gezonde leefstijl