Bekijk deze info ook op onze kinderwebsite

Longfunctieonderzoek

Een longfunctieonderzoek helpt de kinderarts een beter beeld te krijgen van het functioneren van de longen en luchtwegen. Door het onderzoek is het vaak beter mogelijk om een diagnose te stellen en de klachten te behandelen.

De kinderarts kijkt bij het onderzoek vooral naar de longinhoud en de kracht waarmee uw kind kan blazen. Uw kind krijgt een mondstuk in de mond geplaatst en een klem op de neus. Daarna moet hij zo diep mogelijk inademen en vervolgens zo hard en zo lang mogelijk uitademen. Dit wordt een aantal keer herhaald. Daarna krijgt uw kind medicatie toegediend (Salbutamol/blauwe puffer) en wordt de test na tien tot vijftien minuten herhaald.

Het onderzoek wordt al weinig belastend ervaren voor uw kind. Een aanleiding voor een longfunctieonderzoek kan zijn wanneer de arts vermoedt dat uw kind astma of een luchtweginfectie heeft.

  • Wat is een longfunctieonderzoek?

    Een longfunctieonderzoek helpt de kinderarts een beter beeld te krijgen van het functioneren van de longen en luchtwegen. Door het onderzoek is het vaak beter mogelijk om een diagnose te stellen en de klachten te behandelen.

  • Hoe verloopt een longfunctieonderzoek bij een kind?

    De kinderarts kijkt bij het onderzoek vooral naar de longinhoud en de kracht waarmee uw kind kan blazen. Uw kind krijgt een mondstuk in de mond geplaatst en een klem op de neus. Daarna moet hij zo diep mogelijk inademen en vervolgens zo hard en zo lang mogelijk uitademen. Dit wordt een aantal keer herhaald. Daarna krijgt uw kind medicatie toegediend (Salbutamol/blauwe puffer) en wordt de test na tien tot vijftien minuten herhaald.