25 september 2019

Prijs voor verbetering kwaliteit Downteams in Nederland

Vincent Peters, promovendus (midden) neemt de Chris Voss Best Paper Award 2019 in ontvangst van Chris Voss oprichter EurOMA (links) en Giovanni Perrone, President EurOMA (rechts)

Binnen de Downteams van ziekenhuizen in Nederland is een belangrijke kwaliteitsstap gezet. Vanuit wetenschappelijk onderzoek van promovendus Vincent Peters zijn diverse adviezen uitgebracht. Deze zijn vervolgens geïmplementeerd waardoor de kwaliteit van Downteams verder is verbeterd. Hiervoor heeft Peters de prestigieuze Chris Voss Best Paper Award 2019 tijdens de jaarlijkse European Operations Management Association (EurOMA) conferentie in Helsinki gewonnen. Peters voert zijn onderzoek uit vanuit Tilburg University in samenwerking met onder meer Máxima MC.

“Dankzij de adviezen uit Peters zijn onderzoek, die vervolgens landelijk zijn geïmplementeerd binnen de Downteams in ziekenhuizen, is een belangrijke kwaliteitsstap gezet. Zo is bijvoorbeeld de patiëntenvoorlichting vanuit ziekenhuizen voor ouders met kinderen met Down verder verbeterd en is er een format voor ouders ontwikkeld voor als een kind met Down 18 jaar wordt. Hierop staan handvaten voor wat er geregeld dient te worden voor een goede overdracht van de zorg van kindzorg naar volwassenzorg”, vertelt kinderarts Vinus Bok van Máxima MC. Bok is coördinator van het Downteam in MMC en aangesloten bij het landelijk netwerk voor Downteams in Nederland. Ook is hij nauw betrokken bij het onderzoek van Peters.

Het onderzoek en de adviezen waarvoor Peters deze prestigieuze prijs heeft gewonnen zijn een onderdeel van zijn totale promotieonderzoek dat hij vanuit Tilburg University (onder leiding van Prof. Dr. Bert Meijboom en Prof. Dr. Esther de Vries) in samenwerking uitvoert met Máxima MC, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en Spaarne Gasthuis. Peters verwacht in 2020 op zijn onderzoek te promoveren.