Bevolkingsonderzoek darmkanker

In Nederland krijgen jaarlijks 12.000 mensen te horen dat zij darmkanker hebben. Met het bevolkingsonderzoek kan darmkanker worden voorkomen of in een vroeg stadium worden ontdekt en behandeld. Als darmkanker vroegtijdig wordt ontdekt, is de kans op genezing groter en de behandeling minder zwaar.

Máxima MC is een gecertificeerd coloscopiecentrum voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker en voldoet aan alle kwaliteitseisen die het bevolkingsonderzoek hieraan stelt. Wanneer we het over darmkanker hebben, bedoelen we dikkedarmkanker of endeldarmkanker. Dunne darmkanker is extreem zeldzaam. Het bevolkingsonderzoek is niet gericht op deze zeldzame vorm.

Wanneer wordt u gescreend?

Het bevolkingsonderzoek is bedoeld voor mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar. In deze leeftijdscategorie is de kans het grootst dat iemand darmkanker krijgt en dus de meeste ‘winst’ te behalen. Poliepen groeien langzaam. Als iemand van 75 jaar of ouder darmkanker krijgt, is de kans groot dat hij of zij aan iets anders overlijdt. Daarom is het minder zinvol om mensen boven de 75 te onderzoeken. Bovendien vormen het onderzoek én de behandeling voor mensen van deze leeftijd een zwaardere belasting dan voor jongere mensen. Meer informatie over wanneer u wordt uitgenodigd, vindt u op de website van het RIVM.

Weloverwogen keuze

Belangrijk is dat u de voor- en nadelen van een eventueel dikkedarmonderzoek (coloscopie) zelf goed tegen elkaar afzet en een weloverwogen beslissing maakt of dit onderzoek wil ondergaan. Voor hulp bij het maken van een juiste keuze kunt u overleggen met uw huisarts, dit bespreken tijdens het eerste intakegesprek in Máxima MC of de landelijke RIVM-website over het bevolkingsonderzoek darmkanker raadplegen. Hier is alle informatie over het bevolkingsonderzoek te vinden.

Het onderzoek
De uitslag

Als het u buisje met ontlasting terugstuurt in de retourenvelop krijgt u na ongeveer twee weken een brief met de uitslag thuisgestuurd. Er zijn twee uitslagen mogelijk.

  • De uitslag is gunstig
    In het kader van het bevolkingsonderzoek is en geen aanleiding voor vervolgonderzoek. U hoeft dus niets te doen. Over twee jaar krijgt u opnieuw een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek. Bent u vanaf dat moment ouder dan 75 jaar, dan krijgt u geen nieuwe uitnodiging.
  • Geen uitslag bekend
    Er is ook een mogelijkheid dat er geen uitslag bekend is. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. U krijgt dan het verzoek om opnieuw de ontlastingstest uit te voeren.

Bloed in de ontlasting
Wat betekent het als u bloed in de ontlasting heeft? De test toont geen kanker aan, maar er is bloed bij de ontlasting aanwezig. Dit kan te maken hebben met darmkanker of poliepen. Poliepen kunnen een voorstadium van darmkanker zijn. Maar het bloed kan ook afkomstig zijn van bijvoorbeeld aambeien of andere aandoeningen. Om te weten te komen of er sprake is van darmkanker of poliepen is vervolgonderzoek nodig. Hiervoor kunt u terecht bij het coloscopiecentrum van Máxima MC.

Vervolgonderzoek

Bij een ongunstige uitslag van het bevolkingsonderzoek wordt een coloscopie aangeraden. Bij dit onderzoek onderzoekt de arts de binnenkant van uw darm. Hoe gaat een vervolgonderzoek in zijn werk?

Intakegesprek
Het onderzoek begint met een intakegesprek op de MDL polikliniek, locatie Eindhoven, Routenummer 118. Tijdens dit gesprek worden uw medische gegevens doorgenomen. U bespreekt of een coloscopie zinvol en ook mogelijk is. Als een coloscopie nodig is krijgt u hier meer informatie over. Tijdens het gesprek kunt u ook aangeven of u wel of geen roesje wilt tijdens de coloscopie.

Meer informatie vindt u in de folders over een coloscopie.

Kosten bevolkingsonderzoek

Meedoen aan het bevolkingsonderzoek is gratis. Het intakegesprek en de coloscopie maken geen deel meer uit van het bevolkingsonderzoek, dit is al een stap verder. Uw zorgverzekering vergoedt de kosten van het vervolgonderzoek. Afhankelijk van uw eigen risico moet u mogelijk zelf een deel betalen.