20 november 2018

Digitale intake bereidt patiënt voor op coloscopie

Een voorbeeldpagina uit de applicatie waarin patiënten zich voorbereiden op een coloscopie

In Máxima MC wordt vanaf nu een online applicatie ingezet om patiënten voor te bereiden op een coloscopie. Met deze app informeren we patiënten aan de hand van korte filmpjes en animaties over het onderzoek. Dankzij de toegevoegde vragenlijsten vindt ook meteen een screening plaats. Dit kan de voorlichting door een verpleegkundige of arts aanvullen of zelfs vervangen, doordat patiënten zich thuis al optimaal voorbereiden.

Het vooruitzicht op een coloscopie, een kijkonderzoek in de dikke darm, en de intensieve voorbereiding die daaraan voorafgaat, kunnen leiden tot een oncomfortabel gevoel of zelfs angst bij de patiënt. Een adequate voorbereiding is cruciaal voor het uitvoeren van een coloscopie. Goede voorlichting aan de patiënt zorgt niet alleen voor een grotere tevredenheid, maar ook voor een betere darmvoorbereiding. Daarom is het van groot belang om patiënten voorafgaand aan een coloscopie duidelijke informatie en instructies te geven.

Van wacht- tot endoscopiekamer

Met de online applicatie kunnen patiënten zich thuis voorbereiden op het onderzoek. In video’s, die zijn opgenomen in het ziekenhuis, doorlopen patiënten hun hele bezoek: van de ingang van het ziekenhuis, naar de inschrijfbalie, de afdeling endoscopie, via de wachtkamer, de ontvangst door de verpleegkundige, het geven van een infuusnaald en meten van de bloeddruk, tot aan de gang van zaken op de endoscopiekamer. “Door de digitale voorlichting krijgt de patiënt een goed beeld van wat zij kunnen verwachten voor, tijdens en na het onderzoek”, vertelt Paul Boekema, MDL-arts.

Polibezoek uitsparen

Een ander onderdeel van de digitale intake is een vragenlijst over de gezondheidstoestand van de patiënt, medicatiegebruik en vooral het gebruik van antistolling (bloedverdunners). Zodra de vragenlijst is ingevuld en beoordeeld door een zorgprofessional, wordt de patiënt opgeroepen voor het onderzoek. “Op deze manier kan het polibezoek uitgespaard worden”, vertelt Wil Adriaans, verpleegkundig specialist. “Dat bespaart zowel tijd van zorgverleners als reistijd van de patiënt.”

Duizend patiënten per jaar

Mede door het bevolkingsonderzoek naar darmkanker is het aantal coloscopieën in de afgelopen jaren flink toegenomen. “Een patiënt die een verhoogd risico heeft op darmkanker, bijvoorbeeld omdat er poliepen groeien in de dikke darm of omdat het veel in de familie voorkomt, houden we onder controle door om drie of vijf jaar een controle-coloscopie uit te voeren”, aldus Boekema.
Op dit moment wordt de applicatie ingezet voor de voorbereiding van die follow-up endoscopieën.
“Als dit goed verloopt, willen we de applicatie gaan inzetten voor het verlenen van informatie aan alle patiënten die bij ons een endoscopie moeten ondergaan.”