8 januari 2019

‘De patiënt beslist mee over zijn behandeling’

Wat kan ik voor u betekenen? Met deze insteek start MDL-arts dr. van Wijk meestal de eerste afspraak met zijn patiënten. “Ik wil graag een open gesprek voeren over de vragen en wensen van de patiënt, de diagnostiek en de behandelmogelijkheden. Zo kunnen we samen beslissen over de zorg die wordt verleend.”

Bij Máxima MC staat persoonlijke aandacht voor de patiënt centraal. Dat geldt ook voor het samen beslissen over de behandeling die het beste bij de patiënt past, vertelt maag-darm-leverarts dr. van Wijk. “Ik vind het belangrijk om goed naar de patiënt te luisteren en eerst het gesprek aan te gaan. Dat betekent onder meer dat ik me volledig focus op het gesprek met de patiënt en ondertussen geen aantekeningen maak op mijn computer; de administratie komt later wel. Op basis van zijn of haar persoonlijke verhaal en vragen stel ik bepaalde behandelopties of onderzoeken voor, en geef ik daar informatie over. Ook vraag ik vaak of patiënten zelf ideeën hebben hierover.”

Overleggen over medicijnen en behandeling

Samen met de patiënt bespreekt Van Wijk alle wensen en behoeften, en kijkt hij waarmee hij de patiënt kan ondersteunen. “Ik geef daarbij advies en draag mijn argumenten aan. Zo kijken we naar medicatiegebruik. Als een patiënt bijvoorbeeld aangeeft dat hij slechte ervaringen heeft met een medicijn of daar bijwerkingen van denkt te krijgen, probeer ik naar andere opties te kijken. Daarbij is het soms nodig om af te wijken van een protocol; protocollen zijn een hulpmiddel en geen doel. Ze zijn gebaseerd op gegevens van een grote groep mensen en je kunt ze daardoor nooit een-op-een toepassen op de individuele patiënt. Ook geef ik advies over vragen die bedrijfsartsen kunnen stellen, als een patiënt weer kan gaan werken.” 

Vertrouwen in arts

“Voor mij draait het in het behandeltraject om een goede relatie met mijn patiënt. Het vertrouwen krijgen van hem of haar. Hiervoor is het denk ik belangrijk om, naast het samen beslissen, ook in het verdere behandeltraject persoonlijk contact te houden. Een vast aanspreekpunt hebben binnen het ziekenhuis helpt daar ook bij, zodat diegene weet bij wie hij terecht kan voor vragen. Zo kun je ook beter grip houden op de behandeling.”

Nominatie

Van Wijk zijn manier van ‘samen beslissen’ werd genomineerd voor de ‘2 handen op 1 buik’-award van de Maag Lever Darm Stichting. Deze prijs wordt uitgereikt aan de arts die ‘samen beslissen’ het beste toepast in zijn werk. “Ik zie het niet als een wedstrijd, maar vind het fijn dat het onderwerp zo in de schijnwerpers wordt gezet. Het is naar mijn mening nodig om het samen beslissen in de zorg meer onder de aandacht te brengen.”