19 december 2017

Taalvaardigheden zijn al op jonge leeftijd te trainen

Het verbaal werkgeheugen van 4- en 5-jarigen is een belangrijke voorspeller voor taalvaardigheden van kinderen drie jaar later. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Brigitte Vugs, klinisch neuropsycholoog van Máxima MC. Ze toont ook aan dat trainen een positief effect heeft.

Brigitte Vugs onderzocht de rol van executieve functies (EF) bij kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS). Dit zijn breinfuncties die cognitieve processen aansturen en controleren. Ze beïnvloeden je gedrag en je leren.
Kinderen die een verstoorde taalontwikkeling hebben, laten naast taalproblemen vaak ook problemen zien in executieve functies, zoals werkgeheugen en inhibitie.

Vugs toont in haar onderzoek aan dat één van deze EF’s, het werkgeheugen, van 4- en 5-jarigen een significante voorspeller is voor taalvaardigheden drie jaar later. Bovendien heeft ze in haar onderzoek goed nieuws aangetoond: trainen van deze executieve functies heeft effect en levert ook verbetering op in taalvaardigheden.