Goede en veilige zorg

In Máxima MC werken we continu aan goede en veilige zorg. Onze zorgverleners zijn hier dagelijks mee bezig. Goede en veilige zorg leidt tot:

 • nog meer tevreden patiënten;
 • een nog veiliger ziekenhuis voor patiënten en medewerkers;
 • effectievere en efficiëntere zorg;
 • betere kwaliteit tegen lagere kosten.

In de kwaliteit en veiligheid van onze zorg en dienstverlening vinden we het belangrijk dat:

 • De zorg aansluit op de behoeften van de patiënt en zijn of haar naasten: daarom hebben we aandacht voor patiëntenparticipatie en samen beslissen.
  – 
  Bij eigen zorg: de patiënt is actief betrokken bij de eigen behandeling en beslist samen met de zorgprofessional (bijvoorbeeld Samen Beslissen)
   Bij (zorg)processen, innovaties en onderzoek: patiënten denken mee in de ontwikkeling evaluatie en verbetering van(zorg)processen, innovaties en onderzoek. (bijvoorbeeld bij een spiegelgesprek of met een vragenlijst).
  Bij strategische keuzes: patiënten geven input voor strategische keuzes (bijvoorbeeld via een uitvraag onder het klantenpanel)
 • Dat het ziekenhuis een omgeving is waar we samen leren: dit wordt ondersteund door het auditbeleid, het melden van incidenten en het melden van complimenten en klachten.
 • Dat de kwaliteit van onze zorg inzichtelijk is: op deze pagina lees je meer over hoe we onze kwaliteit inzichtelijk maken en hier lees je meer over de kwaliteitskeurmerken die we hebben.

Goede en veilige zorg heeft ook te maken met het voorkomen en controleren van infecties in het ziekenhuis. Afdeling infectiepreventie houd zich bezig met het voorkomen, opsporen en bestrijden van infecties in het ziekenhuis.