Bestuur en organisatie

De organisatiestructuur van Máxima MC (MMC) bestaat uit verschillende bestuurs- en medezeggenschapsorganen:

Raad van bestuur

De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. Ook heeft ze de taak om openheid te geven over het beleid, de zorgverlening en prestaties van MMC.

Raad van toezicht

De raad van toezicht ziet kritisch toe op het bestuur en het beleid van MMC.

Bestuur medische staf

Het bestuur medische staf vertegenwoordigt de medisch specialisten van MMC die vaak georganiseerd zijn in maatschappen of vakgroepen.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) is een zelfstandig orgaan met eigen bevoegdheden die de collectieve belangen van de werknemers vertegenwoordigt zonder het belang van de organisatie uit het oog te verliezen.

Verpleegkundige Adviesraad

Doelstelling van een Verpleegkundige Adviesraad (VAR) is vanuit een beroepsinhoudelijke optiek te adviseren aan de raad van bestuur, om de kwali­teit van de (verpleegkundige) zorg te waarborgen en te verbeteren.

Cliëntenraad

De cliëntenraad vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten en patiënten binnen MMC.