12 juni 2018

Beddencapaciteit NICU tijdelijk teruggebracht

De zorg voor pasgeboren baby’s, zeker prematuren of baby’s met medische complicaties, is intensief en vraagt hoog complexe zorg van gespecialiseerd verpleegkundigen. Onze intensive care voor pasgeboren baby’s (NICU) heeft in totaal 18 bedden waar 24 uur per dag intensieve zorg geleverd wordt. Om ervoor te zorgen dat we veilige en verantwoorde zorg kunnen blijven leveren aan ouder en kind, is besloten om de beddencapaciteit tijdelijk terug te brengen naar 15 bedden. Reden hiervoor is de druk op onze personele capaciteit. Er zijn op dit moment onvoldoende gespecialiseerd verpleegkundigen om 18 bedden te kunnen bezetten.

Wat betekent dit voor onze patiënten?
De zorg voor onze patiënten gaat onverminderd door. Wij garanderen veilige verantwoorde zorg die patiënten van ons mogen verwachten. Wel kan het zijn dat we eerder een patiëntje moeten doorverwijzen naar een ander centrum indien onze maximale beddencapaciteit is bereikt. Ook daarvoor dragen wij zorg met onze speciaal daarvoor ingerichte Babylance – een ambulance waarin hoogwaardige apparatuur aanwezig is voor pasgeboren baby’s. Zo garanderen we toch voor iedereen de juiste zorg.
Wij verwachten dit najaar weer op volle personele sterkte te zijn.