21 december 2018

Gezamenlijke inkoop medicijnen brengt continuïteit en efficiency

Máxima MC en Elkerliek ziekenhuis tekenen driejarig contract met Brocacef Zorglogistiek voor levering medicijnen

Máxima MC en het Elkerliek ziekenhuis hebben de handen ineengeslagen op het gebied van de inkoop van medicijnen. Na een gezamenlijk inkooptraject hebben beide ziekenhuizen een driejarig contract getekend met Brocacef Zorglogistiek. Brocacef gaat voor beide ziekenhuizen alle medicijnen leveren. Door de samenwerking borgen de ziekenhuizen de beschikbaarheid en tijdige levering van medicijnen en kunnen ze die kostenefficiënt inkopen.

Brocacef Logistiek beleverde al de klinische en poliklinische apotheek van Máxima MC (MMC) en de poliklinische apotheek van het Elkerliek ziekenhuis. Door de gezamenlijke aanbesteding wordt hieraan per 1 november ook de klinische apotheek van het Elkerliek ziekenhuis toegevoegd. Naast de levering van medicijnen zal Brocacef Zorglogistiek samen met de ziekenhuizen logistieke en operationele processen verder optimaliseren. Door de samenwerking wordt een aanzienlijk kostenvoordeel behaald.

Continuïteit medicijnlevering
De samenwerking draagt bij aan de continuïteit van levering voor beide ziekenhuizen en stelt de ziekenhuizen in staat om kostenefficiënt in te kunnen kopen. Marten Kroese, raad van bestuur MMC hierover: “We staan in Nederland voor de grote uitdaging om de zorgkosten te beheersen. Daarom hebben wij gezamenlijk voor één partner gekozen die ons kan ontzorgen ten aanzien van de levering van medicijnen aan onze ziekenhuizen. Zo kunnen we de komende jaren ook besparen op de kosten van medicijnen en de kwaliteit blijven borgen.”

Focus op primaire zorgtaak
Ook Eveline de Bont, voorzitter raad van bestuur Elkerliek ziekenhuis, is enthousiast over de gezamenlijke aanpak. “De kwaliteit van zorg die we aan onze patiënten bieden, staat voor ons altijd voorop. Daar hoort ook de beschikbaarheid bij van de juiste medicijnen in de juiste hoeveelheden op het juiste moment. De samenwerking met Brocacef Zorglogistiek maakt dat we dit voor onze patiënten kunnen garanderen. En dat ook nog eens op een kostenefficiënte manier.”

Op de foto van links naar rechts: Gerard Mulder (groepsdirecteur groothandel Brocacef), Sjoukje Troost (hoofd ziekenhuisapotheek MMC), Marten Kroese (lid raad van bestuur MMC), Eveline de Bont (voorzitter raad van bestuur Elkerliek ziekenhuis) en Bastiaan Princée (directeur zorglogistiek Brocacef)