27 maart 2019

‘Waarom komen sommigen weer aan na maagverkleining?’

Arts-onderzoeker aan het woord

Marleen Romeijn is sinds kort werkzaam als arts-onderzoeker in het obesitascentrum van MMC. Ze maakt deel uit van een team van drie onderzoekers dat onder begeleiding van de bariatrisch chirurgen studies uitvoert op het gebied van maagverkleinende chirurgie.

Herstellen mensen na een maagverkleining eerder als ze hun conditie vóór de operatie verbeteren? En waarom komen sommige mensen weer aan na een maagverkleinende operatie? Het zijn voorbeelden van vragen waarop Marleen een antwoord probeert te vinden: “Na een maagverkleinende ingreep komt 20 tot 30% van de patiënten helaas weer aan, of valt onvoldoende af om onduidelijke redenen. We onderzoeken nu waarom dat zo is en vooral ook wat eraan te doen valt.”

In MMC is een speciaal zorgpad ingericht voor gewichtstoename na een gastric bypass of gastric sleeve. Patiënten worden geholpen bij een ‘reset’ van hun leefstijl door fysiotherapeut, diëtist en eventueel psycholoog. “Als blijkt dat daarop er geen verbetering meer te behalen valt op het gebied van leefstijl, is een heroperatie een mogelijkheid. Welke ingreep in die situatie het meest effectief is, onderzoeken we nog.”
Ook is het team van plan om te onderzoeken of fysieke training al vóór een maagverkleinende ingreep zinvol is. “Nu sporten patiënten alleen na de operatie onder begeleiding in het ziekenhuis. Die mogelijkheid willen we graag uitbreiden, om te zien of dat ervoor zorgt dat mensen eerder herstellen en daarvoor bijvoorbeeld spoediger terug aan het werk kunnen gaan.”

Wetenschapsweek

Jaarlijks vindt in Máxima MC in maart de wetenschapsweek plaats. Deze week staat in het teken van het vele onderzoek dat hier plaatsvindt en iedereen die zich hiermee bezighoudt. Als topklinisch ziekenhuis vervullen we een bijzondere rol op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Dagelijks wordt er hier gewerkt aan studies die moeten leiden tot betere, slimmere en betaalbare zorgoplossingen.