Obesitas

Wat is obesitas?

Obesitas is een ernstige vorm van overgewicht. Bij obesitas is er te veel overtollig vet in het lichaam opgeslagen. De balans is verstoord, waardoor de energieopname groter is dan het energieverbruik. Dit ontstaat door ‘te veel’ eten in combinatie met ‘te weinig’ bewegen. Ieder lichaam heeft een andere balans in voeding en beweging. Uiteindelijk leidt een verstoring tot ophoping van vet.

De diepere oorzaken van het ontstaan van een verstoorde balans in eet- en bewegingspatronen kunnen op verschillende gebieden liggen. Het is meestal een combinatie van factoren. Maatschappelijke factoren leiden tot minder bewegen en anders eten. Dit in combinatie met aanleg zijn op dit moment de meest voor de hand liggende oorzaken voor het ontstaan van obesitas. Ziekten kunnen eveneens een oorzaak van obesitas zijn. Omgevingsfactoren evenals psychische factoren of het gebruik van geneesmiddelen kunnen van invloed zijn. Bij iedereen is dit verschillend. Obesitas is geen eetstoornis, maar gaat wel vaak gepaard met een verstoord eetpatroon. Lees meer over de gezondheidsrisico’s van obesitas >

Informatiepakket

Vraag gratis een informatiepakket van het obesitascentrum aan

Vraag het informatiepakket aan

Maagverkleinende operatie

Obesitas kan in veel gevallen verholpen worden met een maagverkleinende ingreep. Het obesitascentrum van Máxima MC in Eindhoven biedt voor deze behandeling een uitgebreid, persoonlijk zorgtraject. Deze ingrijpende operatie in combinatie met intensieve begeleiding kan daadwerkelijk zorgen voor een blijvend gezonde leefstijl en een goed gewicht. Mensen met ernstig overgewicht vallen vaak veel af, maar behouden hun behaalde gewicht niet. Een medische ingreep is wetenschappelijk bewezen de enige blijvende manier om af te vallen. De kosten van een maagverkleining worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Vóór de operatie dient u wel een screeningsdag te doorlopen.

Soorten operaties

Er zijn verschillende operatietechnieken voor een maagverkleining. In MMC wordt veruit het meest gekozen voor een gastric bypass. Andere technieken zijn de gastric sleeve en de tegenwoordig minder gebruikte maagband. Tot slot is MMC gespecialiseerd in revisiechirurgie, ofwel het opnieuw opereren van een maagverkleining.

Behandeltraject

Máxima MC biedt een uitgebreid behandeltraject, waarbij u zowel voor als na de operatie intensief begeleid wordt. Deze begeleiding is mogelijk tot vijf jaar na de operatie. Onderdeel van het traject is psychologische hulp, ondersteuning van een diëtist en ook sporten onder begeleiding van een fysiotherapeut.

Wanneer kom je in aanmerking?

Heeft u te maken met extreem overgewicht en overweegt u een maagverkleining? Deze test geeft een inschatting of u in aanmerking komt voor een maagverkleinende ingreep. MMC houdt hiervoor de internationale richtlijnen aan, in combinatie met uw persoonlijke situatie. We opereren echt alleen als dat de beste behandeloptie voor u is.

Om te bepalen wanneer er sprake is van obesitas wordt de Body Mass Index (BMI) berekend. Hoe hoger de BMI hoe meer risico op gezondheidsproblemen. Bij een BMI hoger dan 30 is er sprake van extreem overgewicht of obesitas. Naar de BMI-test