Plaveiselcelcarcinoom

Plaveiselcelcarcinoom is een kwaadaardige tumor die ontstaat vanuit de opperhuid. De tumor verschijnt lokaal en begint meestal als een afwijking van de huid.

Het komt voornamelijk voor bij mannen (op het hoofd) en in iets mindere mate bij vrouwen (op de benen). Bij 15% van de mensen met huidkanker wordt vastgesteld dat het gaat om het plaveiselcelcarcinoom. Het komt vaak voor bij mensen ouder dan 60 jaar. Deze vorm van huidkanker groeit sneller dan het basaalcelcarcinoom. Ook kan het uitzaaien als het niet tijdig behandeld wordt. Als wel op tijd wordt gestart met de behandeling zijn de vooruitzichten gunstig.

Symptomen plaveiselcelcarcinoom

Plaveiselcelcarcinoom ontstaat voornamelijk op plekken die veel blootstaan aan zonlicht, denk daarbij aan het gezicht (oren en onderlip), de nek en de handruggen. Een plaveiselcelcarcinoom is in het begin vaak te herkennen aan een bleekroze ruw knobbeltje. Soms zit er middenin dat knobbeltje een witte schilferige kern.

Onderzoek plaveiselcelcarcinoom

Om te kunnen vaststellen of een plekje plaveiselcelcarcinoom of basaalcelcarcinoom is verder onderzoek nodig.

Biopsie

Bij een biopsie wordt een klein stukje weefsel weggenomen. Dit noemen we een biopt. Het weggenomen weefsel wordt onderzocht in het laboratorium.

Echografie

Door middel van een echografie wordt gekeken of de kanker zich heeft verspreid naar andere delen van het lichaam.

Behandeling plaveiselcelcarcinoom

De behandeling is afhankelijk van het soort kankercellen, het stadium waar de kanker zich in bevindt en van de mogelijke wensen. In de meeste gevallen wordt plaveiselcelkanker onder plaatselijke verdoving operatief verwijderd.

Bestraling

Soms volgt na een operatie nog bestraling, als we vermoeden dat er tumorcellen zijn achtergebleven.

Meer informatie

Kanker.nl

  • Wat is plaveiselcelcarcinoom?

    Plaveiselcelcarcinoom is een kwaadaardige tumor die ontstaat vanuit de opperhuid. De tumor verschijnt lokaal en begint meestal als een afwijking van de huid.

  • Hoe herken je plaveiselcelcarcinoom?

    Plaveiselcelcarcinoom ontstaat voornamelijk op plekken die veel blootstaan aan zonlicht, denk daarbij aan het gezicht (oren en onderlip), de nek en de handruggen. Een plaveiselcelcarcinoom is in het begin vaak te herkennen aan een bleekroze ruw knobbeltje. Soms zit er middenin dat knobbeltje een witte schilferige kern.

  • Hoe wordt plaveiselcelcarcinoom behandeld?

    De behandeling is afhankelijk van het soort kankercellen, het stadium waar de kanker zich in bevindt en van de mogelijke wensen. In de meeste gevallen wordt plaveiselcelkanker onder plaatselijke verdoving operatief verwijderd.