Over Máxima Oncologisch Centrum

Als u geconfronteerd wordt met de diagnose kanker wilt u zo snel mogelijk de beste zorg. Onderzoeken en behandelingen volgen elkaar in hoog tempo op.

Het Máxima Oncologisch Centrum streeft naar snelheid in het diagnose- en het behandelproces met als doel een zo kort mogelijke periode waarin u in onzekerheid verkeert. De zorg rondom kanker is daarom heel dicht bij elkaar gebracht in een team dat precies weet wat nodig is voor de patiënt. Alle specialismen werken samen op één plek waardoor de patiënt niet het hele ziekenhuis door hoeft. Het feit dat behandelaren dicht bij elkaar zorg verlenen en de processen optimaal op elkaar afgestemd kunnen worden, levert aantoonbaar meerwaarde op voor de patiënten.

De patiënt heeft de regie
In het Máxima Oncologisch Centrum vinden we het belangrijk dat u regie heeft in het behandelproces. Door samen alle behandelopties te overwegen met de voor- en nadelen, kunnen onze patiënten betere beslissingen nemen over het vervolg van hun zorgproces. We richten ons daarbij niet alleen op de behandeling van de ziekte maar bieden ook allerlei programma’s die de patiënt helpen de conditie te optimaliseren om de behandeling beter te doorstaan.

Máxima Oncologisch Centrum heeft twee locaties: Eindhoven en Veldhoven. De speciaal ingerichte centra voor kanker bestaat uit een polikliniek waar alle specialisten samen spreekuur houden en een oncologische dagbehandeling, waar de behandelingen plaats vinden. De oncologische verpleegafdeling is gevestigd op de locatie in Veldhoven.

Het behandelteam

Bij de behandeling van kanker zijn vaak verschillende medisch specialisten betrokken: oncologisch chirurg, internist-oncoloog, hematoloog, endocrinoloog, longarts, gynaecoloog of uroloog. Mensen met een kwaadaardige aandoening hebben vaak  diverse behandelaren. Patiënten met darmkanker bijvoorbeeld zien niet alleen een maag- darm- leverarts, maar ook een oncoloog, chirurg en indien nodig een diëtist en fysiotherapeut, evenals een verpleegkundig specialist. Juist binnen het Máxima Oncologisch Centrum werkt een team van verschillende zorgprofessionals nauw met elkaar samen. Naast de medisch specialisten werken er verpleegkundig specialisten binnen het centrum. De verpleegkundig specialist is uw aanspreekpunt tijdens het gehele zorgproces waar u altijd terecht kunt met al uw vragen. Eén gezicht die als het ware voortdurend met de patiënt meeloopt, weet welke weg de patiënt in moet slaan voor de juiste begeleiding.

Innovatie en wetenschap

Als topklinisch opleidingsziekenhuis met meer dan gemiddelde belangstelling voor wetenschap, beschikt Máxima MC over een goed klimaat voor onderzoek en innovaties. Medisch wetenschappelijk onderzoek zorgt voor hoogwaardige oncologische zorg. Het geeft onze patiënten toegang tot de nieuwste technieken en inzichten in de zorg voor kanker.

Hoge kwaliteit van zorg

De oncologische Qualicor Europe accreditatie bewijst dat Máxima MC zijn visie ten aanzien van de oncologische zorg realiseert en toetsbare hoge kwaliteit van integrale zorg levert.

Oncologisch Netwerk

Onzocon logoMáxima MC is onderdeel van het Oncologisch Netwerk Zuidoost-Nederland (OncoZON). OncoZON is een samenwerkingsverband van negen ziekenhuizen en één radiotherapeutisch instituut in de regio Zuidoost-Nederland. Een professioneel netwerk van instellingen die de handen ineen hebben geslagen om in deze regio de best mogelijke zorg op het gebied van kanker te bieden. Door o.a. het delen van kennis en inzichten, het maken van gezamenlijke protocollen, het meewerken aan wetenschappelijk onderzoek, het opstellen en delen van best practices en het gezamenlijk bespreken van uitkomstmaten.

Dichtbij als het kan, veraf als het moet
OncoZON zorgt ervoor dat iedereen in de regio Zuidoost-Nederland de best mogelijke behandeling krijgt bij iedere vorm van kanker, met aandacht voor de mens achter de patiënt. Alle deelnemende instellingen hebben vastgelegd dat ze dezelfde procedures en werkwijzen volgen. Zo weet de patiënt dat hij exact dezelfde topzorg krijgt in iedere instelling van het netwerk. In principe probeert OncoZON iedere patiënt in zijn eigen instelling te behandelen. Bij een zeldzame aandoening of bij een complexe behandeling wordt de patiënt tijdelijk behandeld in een ziekenhuis die deze specialistische expertise heeft.

Meer informatie: www.oncozon.nl

De Nederlandse Kankerregistratie

Op het moment dat u onder behandeling bent in ons ziekenhuis, worden uw gegevens vastgelegd in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. Als u de diagnose kanker heeft gekregen, worden sommige van uw gegevens óók opgenomen in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).
Met gegevens uit de NKR kan er wetenschappelijk onderzoek worden gedaan. Hierdoor wordt de kennis over kanker verbeterd. In de folder Registratie van kanker leest u meer waarom gegevens over kanker worden vastgelegd. Hierin staat ook beschreven wat de rechten zijn van patiënten en de voorwaarden en plichten van IKNL voor het beheer van deze gegevens.
Also available in English: In this leaflet you can read more about the Netherlands Cancer Registry (NCR) and how it is relevant for you.

Meer informatie

Het KWF heeft over (bijna) elke specifieke vorm van kanker een folder ontwikkeld. Kijk voor meer informatie over alle kankersoorten ook op de website www.kanker.nl.