Fit bij kanker

Door kanker en bijhorende behandelingen kunt u klachten ervaren op het gebied van vermoeidheid, conditie en voeding. Ook kan de ziekte invloed hebben op uw mentale weerbaarheid. Binnen Máxima MC staat het actief werken aan de lichamelijke en geestelijke fitheid centraal. We vinden het belangrijk dat u al aan het begin van de behandeling bewust bent van het belang hiervan. Het werken aan uw fitheid helpt u bij het beter doorstaan van de behandelingen en bij een sneller herstel. Zo heeft het een positief effect op uw kwaliteit van leven.

Kanker en behandelingen kunnen een afbrekend effect hebben op de spieren, waardoor de conditie achteruitgaat. Door actief en bewust te trainen – in combinatie met de juiste voeding – is het echter vaak mogelijk om in plaats van conditieachteruitgang, conditiebehoud of zelfs conditievooruitgang te bereiken. Hoe eerder u begint met trainen, hoe beter. Zo mogelijk voor de behandeling, als het lukt ook tijdens de behandeling en in elk geval na de behandeling.

Verandering in gewicht en lichaamssamenstelling

Een andere, mogelijke bijwerking van de behandeling van kanker is onbedoelde gewichtsverandering. Het gewicht kan zowel toe- als afnemen. Tegelijkertijd kan de spiermassa minder worden en de vetmassa toe- of afnemen. Door een combinatie van (kracht)training en goede voeding kunnen deze veranderingen in gewicht en lichaamssamenstelling vaak voorkomen worden of, als ze al zijn opgetreden, (gedeeltelijk) teruggedraaid worden.

Angst, onzekerheid en vermoeidheid

Ook kunnen angst, onzekerheid en vermoeidheid u uit balans brengen. Voor het vinden van de juiste balans kan het helpen om deze gevoelens en klachten bespreekbaar te maken. Hierbij kunt u vaak steun krijgen van uw naasten. Samen sta je immers sterker. Ook het behandelteam kan u helpen de juiste balans te vinden.

Fit bij kanker Máxima MC

Eigen regie

Bij Máxima MC beslist u samen met de zorgverlener over de manier waarop u aan uw lichamelijke en geestelijke fitheid werkt. Zo krijgt u hier zelf meer regie over. De verpleegkundig specialist begeleidt u hierin en geeft u advies. Om tot een goed advies te komen, worden vragenlijsten gebruikt die aandachtspunten sneller helpen te signaleren. Afhankelijk van uw klachten en behoeften kan de verpleegkundig specialist (adviseren over het) inschakelen van hulp van een diëtist, fysiotherapeut, sportarts, ergotherapeut, psycholoog en/of geestelijk verzorger. Zij werken intensief samen in uw behandeltraject. Ook naasten en lotgenotencontact, zoals via Inloophuis de Eik, kunnen ondersteuning bieden.

Zelf werken aan geestelijke en lichamelijke fitheid

Het is altijd goed om zelf aan uw fitheid te werken, bijvoorbeeld door voldoende te bewegen, voor geestelijke weerbaarheid te zorgen en gezonde voeding te eten die alle voedingsstoffen bevat. Hiervoor kan de Schijf van Vijf worden gevolgd. Als u relatief fit bent en al veel sport- en beweegervaring heeft, is het goed mogelijk om zelf te trainen zonder verdere begeleiding. Hierbij kunt u wel tips en adviezen krijgen van de zorgverleners van Máxima MC.

Professionele hulp via de verpleegkundig specialist

Het is ook mogelijk om hulp te krijgen bij het trainen van de lichamelijke en geestelijke fitheid. Afhankelijk van de klachten en behoeften kan de verpleegkundig specialist (adviseren over het) inschakelen van hulp van een diëtist, ergotherapeut, psycholoog, levensbegeleider en/of fysiotherapeut.

Begeleiding door sportarts

Voor het trainen van de fysieke conditie kan het nodig zijn om advies te krijgen van de sportarts. Bijvoorbeeld als u een lage belastbaarheid heeft, er verwacht wordt dat uw conditie erg achteruitgaat door het behandeltraject of als er zaken spelen waardoor trainen lastiger voor u is en u hierbij veel vragen heeft. De sportarts brengt beperkingen en mogelijkheden in kaart en coördineert de training. Hij geeft advies over hoe u uw training zelf kunt oppakken en kan ook gericht verwijzen naar de fysiotherapeut om eerst een periode begeleid te trainen. Bij een verminderde belastbaarheid kijkt de ergotherapeut naar een adequate energieverdeling over de dag/week.

Oncologische revalidatie na de behandeling

Soms is er een vicieuze cirkel ontstaan van (extreem) conditieverlies, verwerkingsproblemen en sociale problemen op het werk of in het gezin. In dat geval is het nodig om alle aspecten goed op een rij te krijgen. Dit is mogelijk binnen medisch specialistische revalidatie. Binnen Máxima MC is dit ondergebracht bij Hart- en longrevalidatie, ons centrum voor revalidatie en preventie. Het programma omvat een intensieve periode van drie maanden. Tijdens deze periode krijgt u begeleiding in het ziekenhuis van een fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut en psycholoog. Vanwege de intensiteit van het programma en de tijdsinvestering is dit alleen mogelijk na de behandeling van de ziekte.