Keurmerken

ESMO-accreditatie voor oncologie met palliatieve zorg

Máxima Oncologisch Centrum heeft de accreditatie ‘ESMO Designated Center of Oncology and Palliative Care’ ontvangen. Een speciale erkenning voor kankercentra met geïntegreerde oncologisch en palliatieve zorg van een hoog niveau. MMC is hiermee één van de tien Nederlandse ziekenhuizen die deze accreditatie in ontvangst mocht nemen.

Groen vinkje voor darmkankerzorg

Máxima Oncologisch Centrum heeft een groen vinkje ontvangen in de patiëntenwijzer voor darmkanker. Dat betekent dat de zorg voor darmkankerpatiënten in ons ziekenhuis voldoet aan alle normen van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten-organisaties (NFK).

Roze lintje voor borstkankerzorg

Borstcentrum Máxima biedt binnen het Máxima Oncologisch Centrum (MOC) uitstekende zorg aan patiënten met borstkanker. Dat blijkt uit het feit dat wij in 2018 wederom een roze lintje hebben gekregen van de Borstkankervereniging Nederland (BVN) voor de manier waarop de zorg voor borstkankerpatiënten in MMC georganiseerd is. Tevens heeft Zorgverzekeraar CZ MMC beoordeeld in de hoogste categorie borstkankerzorg en benoemt MMC hiermee tot voorkeursziekenhuis voor patiënten met borstkanker.

CZ Aanbevolen beste zorg

Máxima medisch Centrum wordt door CZ aanbevolen voor beste zorg voor: borstkankerzorg, blaasverwijdering bij blaaskanker, bariatrie, etalagebenen(PAV) en infectiechirurgie bij orthopedische revisie operaties. CZ maakt voor sommige aandoeningen speciale afspraken met zorgverleners als zij voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen die CZ stelt.

Expertisecentrum zeldzame aandoeningen

Máxima Medisch Centrum heeft van het ministerie van VWS benoemingen ontvangen als Europees expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen. Daarmee krijgt MMC erkenning als expertisecentrum voor bijnierschorskanker en neuro-endocriene tumoren. De erkenningen zijn uniek voor een niet-academisch ziekenhuis en toont de excellente zorg die MMC te bieden heeft.

Zie ook de andere keurmerken van MMC.