Palliatieve zorg – oncologie

Wat is palliatieve zorg?

Bij kanker volgen onderzoeken en behandelingen elkaar in hoog tempo op. Waar mogelijk wordt gestreefd naar genezing. Maar niet voor alle kankersoorten is genezing mogelijk. Vanaf het moment dat duidelijk is dat een ziekte niet meer te genezen is, kan palliatieve zorg worden ingezet. Ook als er nog sprake is van levensverlengende behandelingen kunnen klachten, die u ondervindt van de ziekte, worden bestreden.

MMC heeft een speciaal team (consulententeam) dat zich bezighoudt met palliatieve zorg. Op de pagina palliatieve zorg vind u meer informatie over palliatieve zorg in MMC.

Unit voor palliatieve zorg (PZU)

Als opname nodig blijkt is er in MMC een speciale afdeling voor palliatieve zorg en symptoombestrijding (PZU). Deze afdeling is onderdeel van de verpleegafdeling oncologie. In overleg met uw behandelend oncoloog is het mogelijk dat u voor korte tijd wordt opgenomen. De opname is gericht op onderzoek naar en behandeling van klachten als gevolg van een ongeneeslijke oncologische ziekte. Tijdens deze opname maakt u kennis met leden van het palliatief team en heeft u een gesprek met een palliatief verpleegkundige. In dit gesprek komen de vier dimensies van palliatieve zorg aanbod: fysiek, psychisch, sociaal en zingeving.

Er wordt gestreefd naar een korte opnameduur, zodat u zo snel mogelijk terug kan naar uw eigen vertrouwde omgeving. Als tijdens opname blijkt dat dit niet mogelijk is zoeken we samen met de transferverpleegkundige naar een andere geschikte plek voor u. Voor meer informatie over transmurale zorg zie: Transmurale zorg – Máxima MC .

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de polikliniek waar u onder behandeling bent.

Interessante websites

Wilt u meer lezen over palliatieve zorg?