Hemofiliebehandelcentrum

Het hemofiliebehandelcentrum van Máxima MC is één van de zeven hemofiliebehandelcentra van Nederland. Ons team onderzoekt en behandelt kinderen en volwassenen met hemofilie, de ziekte van Von Willebrand, factor V deficiëntie, factor VII deficiëntie, trombocytopathie en overige stollingsafwijkingen. Onze hemofiliezorg voldoet aan de landelijke kwaliteitsnormen en is HKZ-gecertificeerd.

In het hemofiliebehandelcentrum is de zorg voor kinderen en volwassenen geïntegreerd. Volwassenen worden behandeld door een internist-hematoloog, kinderen door een kinderarts-hematoloog op de polikliniek kindergeneeskunde. U wordt tijdens uw behandeling begeleid door een gespecialiseerd verpleegkundig team. Uw familieleden worden zo nodig ook begeleid en behandeld.

Multidisciplinair team

Omdat de stollingsziekten gevolgen kunnen hebben voor uw gezondheid en voor uw dagelijkse leven wordt de zorg door een multidisciplinair team gegeven. Dat wil zeggen dat het behandelteam naast de hemofiliebehandelaar (kinderarts of internist) bestaat uit verpleegkundig specialist, een fysiotherapeut, een psycholoog en een maatschappelijk werker. Direct aan dit team verbonden zijn een orthopedisch chirurg, een infectiespecialist, een tandarts, een verloskundige, een gynaecoloog en een klinisch geneticus. Zo nodig worden er nog andere specialisten bij de behandeling betrokken. Het hemofiliebehandelteam bestaat uit de volgende personen:

Spreekuren

Het hemofiliebehandelcentrum heeft speciale spreekuren ingesteld. Deze spreekuren houden we in de maanden juni en december op vooraf vastgestelde data. Tijdens dit spreekuur heeft u een (controle)afspraak bij de hemofiliebehandelaar en bij de verpleegkundig specialist. Zo nodig krijgt u ook een consult bij de fysiotherapeut. Eventueel wordt u doorverwezen naar andere hulpverleners uit het hemofiliebehandelteam.

De ernst van uw aandoening bepaalt hoe vaak wij u zien voor een controle. Wij vinden het belangrijk om u in ieder geval één keer per jaar op het spreekuur te ontvangen. Als u vragen heeft over het spreekuur of een afspraak wilt maken, neem dan contact met ons op.

Wanneer neemt u direct contact met ons op?

In sommige gevallen raden wij u dringend aan direct contact op te nemen met het hemofiliebehandelcentrum.

  • Bij een ongeval, bloeding of ander acuut probleem kunt u, zonder tussenkomst van de huisarts, direct contact opnemen met het hemofiliebehandelcentrum. Neem buiten kantoortijden contact op met de spoedeisende hulp.
  • Als u hoort dat u een operatie of ingreep moet ondergaan, vragen wij u contact op te nemen met het hemofiliebehandelcentrum. De hemofiliebehandelaar moet toestemming geven en beslissen of u vóór en eventueel na de operatie stollingsfactoren moet krijgen. Om (na)bloedingen te voorkomen, raden we u dringend aan nooit een operatie of ingreep uit te laten voeren voordat er contact is geweest met de hemofiliebehandelaar. Dit geldt ook voor tandheelkundige ingrepen.
  • U ontvangt een kaartje met uw persoonsgegevens en de belangrijkste gegevens over uw ziektebeeld. Hierop staan ook de gegevens van ons hemofiliebehandelcentrum vermeld. Wij raden u aan om dit kaartje altijd bij u te dragen. In geval van een ongeval of bloeding kan dan snel contact met ons worden opgenomen.

Bestellen stollingsproducten

Voor het bestellen van uw stollingsproducten kunt u contact opnemen met apotheek de Karpen, locatie Eindhoven via 040 – 888 52 43 of apotheek de Run, locatie Veldhoven via 040 –888 60 29. Benoem de volgende zaken:

  • de naam van het product;
  • het aantal eenheden dat u nodig heeft;
  • wanneer u de bestelling komt afhalen.

Bestel uw stollingsproducten ruim van te voren, houd rekening met een levertijd van vijf werkdagen. In principe krijgt u voor drie maanden stollingsproducten mee. Let thuis altijd op de vervaldatum van het product, maak uw oudere producten het eerst op. U kunt u stollingsproducten afhalen bij de ziekenhuisapotheek van Máxima MC. Als het afhalen voor u een probleem is, zoeken we naar een andere oplossing.
Wanneer u op reis gaat naar een land waar stollingsproducten niet (gemakkelijk) te verkrijgen zijn, neem dan contact op met de verpleegkundig specialist. Zij stelt dan een vakantiepakket samen met de benodigde stollingsproducten.

Bestellen aanverwante medicijnen

Voor het bestellen van andere medicijnen zoals tranexaminezuur (Cyclokapron®) en DDAVP (Octastim® neusspray) kunt u ook contact opnemen met de verpleegkundig specialist. Zij faxt dan een recept naar uw eigen apotheek waar u het vervolgens af kunt halen.

U ondergaat een operatie

Als u hoort dat u een operatie of ingreep moet ondergaan, vragen wij u contact op te nemen met het hemofiliebehandelcentrum. De hemofiliebehandelaar moet toestemming geven en beslissen of u vóór en eventueel na de operatie stollingsfactoren moet krijgen. Om (na)bloedingen te voorkomen, raden we u dringend aan nooit een operatie of ingreep uit te laten voeren voordat er contact is geweest met de hemofiliebehandelaar. Dit geldt ook voor tandheelkundige ingrepen.

Contact

Het hemofiliebehandelcentrum is bereikbaar via het secretariaat van het Máxima Oncologisch Centrum:
040 – 888 53 20.

Openingstijden
Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.

Routenummer
Polikliniek locatie Eindhoven: 177
Polikliniek locatie Veldhoven: 088