Prehabilitatie: fit uw operatie in

In Máxima MC (MMC) lopen we voorop in Nederland als het gaat om patiënten fit maken voorafgaand aan hun operatie, ook wel prehabilitatie genoemd. Prehabilitatie is een bijzondere aanpak in de zorg, waarbij we patiënten fit maken vóór hun operatie. In de drie tot vier weken tot de operatie wordt gewerkt aan de volgende gebieden

  1. Training op kracht en conditie
  2. Voeding
  3. Leefstijl, waaronder stoppen met roken
  4. Mentale conditie

Ongeveer 150 patiënten werden op deze manier al voorbereid voor een operatie aan de dikke darm. Zij verbeterden hun fitheid en voelen zich betrokken bij hun eigen behandeling en herstel. 60% van deze patiënten hebben minder complicaties, liggen ongeveer twee dagen korter in het ziekenhuis en herstellen sneller. Een bijkomend voordeel is daardoor dat prehabilitatie zorgt voor minder zorgkosten.

In Máxima MC bieden wij standaard prehabilitatie aan patiënten die geopereerd moeten worden aan kanker aan de dikke darm. De verzekeraars en Máxima MC nemen de kosten voor hun rekening. Op korte termijn hopen wij dit ook bij andere grote operaties te kunnen aanbieden.

 

Wat betekent prehabilitatie voor u?

Training

Er wordt wel wat van u verwacht. Om binnen 3 tot 4 weken fitter te worden, moet er serieus worden getraind. Als een topsporter. Uiteraard wordt het schema voor iedereen op maat gemaakt en aangepast op leeftijd en uitgangsconditie. Drie keer per week wordt u door de fysiotherapeut begeleid. Op de andere dagen doet u zelf lichtere inspanning.

Voeding

Gezonde voeding is belangrijk om de training te ondersteunen. Van de diëtiste krijgt u advies over de samenstelling van uw maaltijden, ook krijgt u extra eiwitten en vitamines om te kunnen trainen en de spieren te laten groeien.

Leefstijl

Als u rookt, is stoppen vóór de operatie erg belangrijk. U doet uzelf schade aan. Wij melden u aan bij Sinefuma, die u begeleidt bij het stoppen met roken. Maar ook aan andere minder gezonde gewoontes wordt aandacht besteed, zoals alcoholgebruik. Hiervan heeft u ook buiten de operatie profijt.

Mentaal

Ineens bent u patiënt. Mentaal gebeurt er erg veel met u, maar ook met uw familieleden en naasten. Iedereen is betrokken bij het ziek zijn en de behandeling. Wij zorgen ervoor dat u zo goed mogelijk bent geïnformeerd en maken graag samen met u keuzes. Onze verpleegkundig specialisten hebben hiervoor extra gesprekken met u. Waar nodig kunnen wij hierbij steun vragen van een psycholoog of specialist ouderengeneeskunde. Wij zullen uw familie zo veel mogelijk betrekken.

De vier gebieden samen

Trainen(1), voeding(2), leefstijlaanpassing(3) en mentale ondersteuning(4) zijn de onderdelen van prehabilitatie. Deze gebieden versterken elkaar. Zonder extra voeding groeien de spieren niet. Zonder training zorgt extra voeding voor meer vet. Een gezonde leefstijl zorgt voor betere sportprestaties en meer bewegen zorgt ervoor dat u zich mentaal beter voelt.

Met prehabilitatie bieden wij u de kans om niet alleen lichamelijk maar ook mentaal fitter te worden. Hierdoor heeft u de grootste kans om goed te herstellen van uw operatie en snel weer thuis te zijn. Door u zo goed mogelijk voor te lichten hopen wij dat u zelf de regie neemt over uw gezondheid, want u bent de baas over uw lijf.

Bekijk de video

Prehabilitatie in Nieuwsuur (NOS)

Patient aan het woord

Ervaring darmkanker prehabilitatie

Theo Claassen: ‘Ik ben intensief voorbereid op mijn darmoperatie’

Prehabilitatie en de rol van Maxima MC

De internationale PREHAB studie

Het prehabilitatieprogramma is opgesteld door een team van deskundigen uit onder andere Montréal, Kopenhagen, Ferrara, Barcelona en Veldhoven. Vanuit Máxima MC hebben sportarts Goof Schep en chirurg Gerrit Slooter al deze deskundigen bij elkaar gebracht. Na een succesvolle proef werd met steun van KWF-Kankerbestrijding en het Nationaal Fonds tegen Kanker een grote internationale studie opgezet. Naast ziekenhuizen uit bovenstaande steden hebben meerdere ziekenhuizen in Nederland hun bijdrage geleverd. De meeste ziekenhuizen in Nederland en de rest van de wereld gebruiken het prehabilitatieprogramma als basis voor hun eigen onderzoek.

Máxima MC en prehabilitatie in Nederland

Máxima MC wil alle andere ziekenhuizen helpen met het opstarten van prehabilitatie. Samen met chirurgen uit Groningen, Nijmegen, Delft en Veldhoven is de Werkgroep Prehabilitatie tot stand gekomen als onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH). Doel van de Werkgroep is om het prehabilitatieprogramma voor alle ziekenhuizen beschikbaar te maken. Wij hopen dit samen met de zorgverzekeraars mogelijk te maken. Máxima MC verzorgt namens de NVvH cursussen voor alle betrokken specialismen.
Daarnaast heeft een team van onderzoekers binnen Máxima MC full-time de mogelijkheid om onderzoek te doen om de zorg rond grote operaties te verbeteren. Prehabilitatie is daarin een belangrijke pijler.

Tot slot: Fit zijn is voor iedereen belangrijk

Ook als u niet geopereerd moet worden, is het belangrijk om te letten op uw leefstijl. We moeten ons realiseren dat de gemiddelde Nederlander te zwaar is en te weinig beweegt. Bewezen is dat fitte patiënten meer weerstand hebben tegen de schade van de ziekte zelf en de behandeling. Voor patiënten die het prehabilitatieprogramma hebben doorlopen, hopen wij dat zij ook na hun operatie de veranderde leefstijl kunnen vasthouden.