Troostkoffer

Als u de diagnose kanker krijgt heeft u niet alleen de zorg om uzelf maar juist ook vaak om uw kinderen. Hoe vertelt u dit nieuws aan uw kinderen?
Uit onderzoek is gebleken dat 25% van de kinderen met een ouder die kanker heeft vroeg of laat psychische problemen krijgt. Dit kan worden beperkt door goede begeleiding van de kinderen en een open communicatie over de ziekte, behandeling en de gevolgen daarvan. Daar zetten we ons in Máxima MC graag voor in. Met folders, boeken en onze ‘troostkoffer’ ondersteunen wij onze patiënten in het begeleiden van hun thuiswonende kinderen in de periode van ziekte en behandeling.

Om aan de kinderen van onze patiënten aan te geven dat er ook aandacht voor hen is, krijgen zij een troostkoffer mee naar huis. De troostkoffer is een felgekleurd vrolijk koffertje met daarin spulletjes die troost geven of kunnen helpen bij het uiten van gevoelens. Denk daarbij aan tekenmateriaal, een schriftje, een hartje etc. In de troostkoffer zit ook een heerlijk zacht knuffelbeest.

Afhankelijk van de leeftijd van uw kinderen vertelt u wat er aan de hand is en wat kanker eigenlijk is, wat de behandeling inhoudt en de gevolgen daarvan zijn. Wat gaat er de komende dagen en weken gebeuren? Probeer zo duidelijk mogelijk te zijn, ga er niet vanuit dat jonge kinderen nog niets snappen en oudere kinderen alles begrijpen.

Folder
Voor ouders met kanker is in samenwerking met een kinderpsycholoog en pedagoog de folder ‘Hoe vertel ik het mijn kinderen?’ ontwikkeld. Met deze folder helpen we u op weg bij de begeleiding van uw kinderen.

Pubers
Het begeleiden van pubers gedurende deze periode vergt specifieke aandacht. Ook deze groep wordt meegenomen in bovenstaande informatieverstrekking en er is ruimte deze kinderen mee te brengen en hun vragen te laten stellen tijdens een polikliniekbezoek. Het ondersteunen bij bijvoorbeeld een spreekbeurt op school behoort tot de mogelijkheden.

Problematisch gedrag
Veel reacties van kinderen zijn normaal en zijn geen reden om professionele hulp in te schakelen. Wanneer er wel sprake is van afwijkend of problematisch gedrag kan er ondersteuning worden geboden via onze afdeling medische psychologie.

Een reactie van een van onze patiënten op de troostkoffer:
“Wij zeiden dat we niet wisten hoe we het aan de kleintjes moesten vertellen en gaven aan dat wij ons daarmee erg ongemakkelijk voelden. Vandaag zien we het verschil; vanmiddag waren onze kindjes nog onrustig en wilden eigenlijk al een tijdje bij oma zijn (en niet thuis), na het voorlezen zien wij echt een verandering. Alsof ze zich inderdaad, zoals het in de folder staat, betrokken voelen; ze horen erbij en mogen weten wat er speelt. De hele avond is al vol met liefde en vertrouwen, dit is zeker voor mij een prachtig moment. Er wordt weer gelachen en iedereen heeft weer hoop in een goede afloop. Ik heb er geen woorden voor om uit te leggen welke impact dat voor mijn man en mijzelf heeft. Zelfs de knuffels hebben al een naam gekregen”.
De troostkoffer is mede mogelijk gemaakt door Stichting Máxima.

Lees meer: www.kankerspoken.nl