Polikliniek & opname

Als u de diagnose kanker krijgt, dan wilt u zo snel mogelijk de beste zorg. Dat begrijpen wij als geen ander. Juist omdat bij de behandeling van kanker vaak veel verschillende specialismen betrokken zijn is teamwerk rondom u een vast uitgangspunt in het Máxima Oncologisch Centrum.

Eerste bezoek aan Máxima Oncologisch Centrum

Mensen komen op verschillende manieren bij het Máxima Oncologisch Centrum. Dit kan zijn door verwijzing via de huisarts of door doorverwijzing via een andere medisch specialist. Als u voor de eerste keer bij de specialist komt, dan zal deze uw klachten met u bespreken. Afhankelijk van uw klacht worden nadere onderzoeken en een behandelplan ingezet. Wanneer u meerdere artsen tegelijk moet bezoeken, worden de poliklinische afspraken op elkaar afgestemd. Afhankelijk van de diagnose volgt een persoonlijk behandelplan bij de behandeling van kanker.

Tijdens uw gehele traject in het Máxima Oncologisch Centrum heeft u één verpleegkundig specialist als aanspreekpunt. Met alle vragen en onzekerheden over uw ziekte en behandeling van kanker kunt u bij hem of haar terecht.

Dagbehandeling Máxima Oncologisch Centrum

Op de dagbehandeling vinden diverse poliklinische behandelingen plaats. Alle behandelingen worden gegeven door de oncologieverpleegkundige. Het zijn behandelingen die op één dag gegeven kunnen worden, zoals het toedienen van chemotherapie, immuuntherapie of andere medicatievormen. De duur van de behandelingen varieert van vijftien minuten tot acht uur. Tijdens uw verblijf geldt er geen specifiek bezoekuur. Er mag altijd één iemand met u mee komen. Er is koffie, thee en bouillon voor u beschikbaar. Een afdelingsassistente serveert u de lunch.

Verpleegafdeling Máxima Oncologisch Centrum

De verpleegafdeling van het Máxima Oncologisch Centrum (MOC) bevindt zich op locatie Veldhoven (route 337). Deze afdeling richt zich speciaal op de zorg voor patiënten met kanker. De internist-oncologen en hematologen werken intensief samen met de gespecialiseerd verpleegkundigen, ondersteund door andere zorgprofessionals als de diëtist, de psycholoog en de levensbegeleider. Binnen deze afdeling is tevens het palliatief zorgcentrum gevestigd. In dit centrum worden patiënten kortdurend opgenomen die niet meer kunnen genezen en waarbij het doel is klachtenvermindering en daardoor verbetering van hun kwaliteit van leven.

Voor de opname ontvangt u van de secretaresse van de polikliniek de tijd dat u opgenomen wordt op de afdeling. Bij aankomst meldt u zich bij de secretaresse aan de balie, in het midden van de gang. Vervolgens zal de oncologieverpleegkundige u wegwijs maken op de afdeling.
In een gesprek met deze verpleegkundige en met de zaalarts zullen uw gegevens worden gevraagd en zal, indien nodig, lichamelijk onderzoek worden gedaan. De zaalarts komt dagelijks bij u langs, uw behandelend specialist komt twee maal per week bij u langs. Zij zullen met u bespreken wanneer u met ontslag kunt.

Algemene informatie over polikliniek en opname

Naar het ziekenhuis: route, inschrijven en aanmeldzuilen

Komt u binnenkort naar het ziekenhuis voor een afspraak? We helpen u graag met praktische informatie over onder meer de route naar het ziekenhuis, het inschrijven bij de registratiebalie en het aanmelden voor uw afspraak via een aanmeldzuil. U vindt deze informatie op de pagina ‘Afspraak, opname en bezoek’.