‘Mede dankzij goede voorlichting verliep alles goed’

‘Mede dankzij goede voorlichting verliep alles goed’

Een verblijf in het ziekenhuis is nooit prettig, en voor ouderen is het extra belastend. Als gevolg van een opname lopen zij meer risico op functieverlies. Voor ouderen is het van groot belang dat de samenhang van zorg tussen huisarts, thuiszorg en ziekenhuis goed geregeld is. Het zijn immers vooral de (kwetsbare) ouderen die er geestelijk en lichamelijk last van hebben als de overdracht van zorg niet tijdig en goed is geregeld. Daarom is extra aandacht voor deze groep patiënten belangrijk. Een mantelzorger kan hier een belangrijke rol in spelen.

Karel Mollevanger (86 jaar) beaamt dit. Hij was de steun en toeverlaat van zijn vrouw tijdens verschillende opnames in MMC. Vaak was hij van ’s ochtends tot ’s avonds bij haar aanwezig. Karel is nog een kwieke man en hield alle zaken die voor zijn vrouw van belang waren goed in de gaten. “Als ik iets kwijt wil, zeg ik het. Ik vind het belangrijk om kenbaar te maken als iets me niet zint en hecht veel waarde aan het contact met de specialist.”

“Mijn vrouw lag als patiënt in het ziekenhuis, daardoor vond zij het heel moeilijk om adequaat te reageren. Ze wist soms niet goed waar het over ging. Ze zei ja, maar bedoelde eigenlijk nee. Als er een specialist of verpleegkundige aan haar bed kwam, bleef ik altijd bij haar. Niet ter controle, maar om mijn vrouw gerust te stellen. Hierdoor kon ik haar bijstaan als zij belangrijke medische informatie kreeg. Op die manier kon ik helpen om het gesprek begrijpelijk te maken”. Dit kwam het contact met de arts ten goede. Hij was oprecht geïnteresseerd en kwam regelmatig langs als Karels vrouw in het ziekenhuis lag.

In Máxima MC wordt de patiënt (en zo nodig met mantelzorger) actief geïnformeerd over mogelijke behandelingsopties, inclusief ondersteunende maatregelen. Er wordt extra tijd genomen om gezamenlijke besluitvorming met de patiënt en mantelzorger te realiseren. “Er was in ons geval duidelijk sprake van een wisselwerking. Alles werd met de specialist besproken. Toen we in het ziekteproces voor een moeilijk besluit kwamen te staan, werden we ondersteund door de afdeling. Als we iets niet wilden, gebeurde het ook niet. Daarbij werden we goed voorgelicht over de risico’s van de keuzes.”

Toen het slechter ging met mevrouw Mollevanger, kwam ze op een 1-persoonskamer te liggen. “Dat was prettig voor haar. Ze kreeg hier de rust en verzorging die ze nodig had.” En ook de overdracht van het ziekenhuis naar huis was tijdig en goed geregeld. “Er werden allerlei maatregelen getroffen voor in huis; een bed, lift, medicatie, verzorgingsmaterialen en de thuiszorg is direct gekomen. Allemaal gecoördineerd vanuit het ziekenhuis. Helaas is ze na haar laatste opname nog maar kort thuis geweest. Maar wel met alle voorzieningen die ze nodig had.”

Meneer Mollevanger is zelf een tijdje geleden geholpen in MMC aan de oogziekte staar. Hierdoor heeft hij het ziekenhuis zelf ook leren kennen als patiënt. Aangezien hij al vaker in het ziekenhuis is geweest, weet hij zijn weg wel te vinden “Ik ben zeer tevreden over de zorg, alles is goed verlopen. Mede door de goede voorlichting voorafgaand aan de ingreep.”