Geriatrieverpleegkundigen

Een geriatrieverpleegkundige is een verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in de zorg voor ouderen. Zij geeft patiënten en hun naasten voorlichting informatie, (praktisch) advies en ondersteuning. De geriatrieverpleegkundigen zijn in MMC werkzaam op de polikliniek ouderengeneeskunde.

Op die polikliniek werken de geriatrieverpleegkundige en de geriater of internist ouderengeneeskunde nauw samen om ouderen patiënten van dienst te zijn. Ouderen kunnen op de polikliniek terechtkomen wanneer er voor de geplande operatie tijdens de pre-operatieve screening (POS) kwetsbaarheden worden bemerkt.
Middels een uitgebreid gesprek wordt de patiënt daarna op de polikliniek volledig in kaart gebracht. Er wordt specifiek gekeken naar voedingsstatus, de aanwezigheid van geheugenproblemen, functionaliteit en mobiliteit. Indien er bepaalde kwetsbaarheden aanwezig zijn krijgt de patiënt gerichte adviezen om deze nog te verbeteren voor de operatie.

Daarnaast houden geriatrieverpleegkundigen zich ook bezig met scholing van de verpleegkundigen, gespecialiseerd in ouderenzorg, op de verpleegafdelingen.

Wilma Bloem

Wilma Bloem Ouderengeneeskunde Máxima MCFunctie: geriatrieverpleegkundige
Telefoonnummer: 040 – 888 61 84 / 7155

Wilma Bloem heeft een (toenmalige) MBO-V opleiding afgerond. Zij was een van de eerste leerlingen die de opleiding niet intern in het ziekenhuis volgde. Nadat ze haar diploma had gehaald, is ze gaan werken als verpleegkundige in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. Daarnaast heeft Wilma gewerkt in de particuliere thuiszorg, de wijkverpleging, bij het Centrum Indicatiestelling Zorg en als transferverpleegkundige in Máxima MC. Wilma heeft daarna de opleiding tot geriatrieverpleegkundige afgerond aan de Radboud Zorgacademie in Nijmegen.

Wilma stond aan de basis van de oprichting van de polikliniek ouderengeneeskunde en de oprichting van het geriatrieteam. Ze is zelf werkzaam in het geriatrieteam als geriatrieverpleegkundige. Naast die werkzaamheden organiseert ze ook scholing voor de verpleegkundigen, afkomstig van alle afdelingen, die gespecialiseerd zijn in ouderen. Zij bewaakt kwaliteit en veiligheid van zorg rondom de kwetsbare ouderen. Daarnaast volgt ze congressen en doet ze aan bijscholing om op de hoogte te blijven van de landelijke richtlijnen rondom ouderenzorg.

Lysette Hakvoort

Lysette Hakvoort Ouderengeneeskunde Máxima MCFunctie: geriatrieverpleegkundige
Telefoonnummer: 040 – 888 61 84 / 7155

Lysette Hakvoort heeft haar bachelor Verpleegkunde aan de Zuyd Hogeschool in Heerlen behaald. Tijdens deze opleiding heeft ze gekozen voor het profiel geriatrie-gerontologie. Na haar afstuderen heeft Lysette een aantal jaar in de ouderenzorg gewerkt. Ze was vooral werkzaam in een verpleeghuis met patiënten met vergevorderde dementie. Sinds 2014 is Lysette werkzaam als geriatrieverpleegkundige in Máxima MC.

Lysette is onderdeel van het geriatrieteam. Zij verzorgt natuurlijk de oudere patiënten op de polikliniek, maar houdt zich ook bezig met nieuwe richtlijnen, innovatie en scholing.

Naast al deze werkzaamheden studeert Lysette ook nog Verplegingswetenschappen aan de universiteit van Utrecht én is ze bestuurslid van de afdeling geriatrie-gerontologie bij de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland.

Renée Emmaneel-Van de Ven

Renee Emmanueel van de Ven Ouderengeneeskunde Máxima MCFunctie: geriatrieverpleegkundige
Telefoonnummer: 040 – 888 61 84

Renée heeft de opleiding Verpleegkunde binnen Máxima MC gevolgd. Ze heeft al op verschillende afdelingen in het ziekenhuis gewerkt, zoals de longafdeling, orthopedie/chirurgie en cardiologie. Naast verpleegkundige is Renée ook bewegingsagoog, en vanwege die opleiding is ze ook erg geïnteresseerd in het mobiliseren van patiënten.

Sinds dat ze haar diploma voor Verpleegkunde heeft gehaald, is ze werkzaam op de verpleegafdeling interne geneeskunde van het Máxima MC. Haar aandachtsgebied op die afdeling is de oudere patiënt. Samen met collega-verpleegkundigen vormt zij de werkgroep ‘kwetsbare ouderen’. Met die groep heeft ze verschillende projecten opgestart en verbeteringen doorgevoerd met het belang van de oudere patiënt centraal.

In 2016 heeft Renée de opleiding tot geriatrieverpleegkundige afgerond aan de Radboud Zorgacademie in Nijmegen. Sindsdien is zij onderdeel van het geriatrieteam. Ze is zowel in Eindhoven als in Veldhoven werkzaam.

Saskia Gruithuijzen

Saskia Gruithuijzen - Verbeek Geriatrieverpleegkundige Maxima MCSaskia Gruithuijzen heeft HBO verpleegkunde in Eindhoven gevolgd aan de Fontys hogeschool. Tijdens de opleiding heeft zij in diverse instellingen ervaring opgedaan. Variërend van verzorgingshuis tot thuiszorg. Na de opleiding HBO verpleegkunde is zij gaan werken als verpleegkundige in Máxima MC, toen nog Diaconessenziekenhuis, op de afdeling Neurologie waar ze meerdere jaren werkzaam is geweest.

Saskia heeft diverse cursussen en bijscholingen in de revalidatie en ouderenzorg gevolgd. In het ziekenhuis heeft zij deelgenomen aan de werkgroep ‘kwetsbare ouderen’ om de zorg voor de oudere patiënt op de afdeling neurologie te bevorderen.

Naast het werken in MMC is Saskia een aantal jaar in de wijkverpleging werkzaam geweest.

In 2019 heeft zij de opleiding tot geriatrieverpleegkundige afgesloten en maakt deel uit van het geriatrieteam waarbij ze zowel klinisch als poliklinisch de geriatrische patiënten ondersteunt.