Geriatrie fysiotherapeuten

Geriatrie fysiotherapeuten hebben als eerste doel om achteruitgang in de mobiliteit van ouderen zoveel mogelijk te voorkomen. Door middel van oefeningen probeert de geriatrie fysiotherapeut de ouderen soepel en beweeglijk te houden.

Claudia van Luxemborg

Functie: Geriatrie fysiotherapeut
Telefoonnummer Paramax: (040) 888 9040

Aandachtsgebieden:
Ouderen, vallen, hemofilie

Claudia is in 2001 afgestudeerd als fysiotherapeut aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Sindsdien is zij werkzaam in Máxima MC. Ze is geschoold op verschillende vakgebieden zoals reumatologie, hemofilie en valpreventie. Sinds 2017 is ze begonnen met de driejarige masteropleiding Geriatriefysiotherapie aan de Avans+ Hogeschool in Breda.

Als geriatriefysiotherapeut is ze betrokken bij de valpolikliniek op de afdeling ouderengeneeskunde. Als onderdeel van het geriatrieteam beoordeelt ze samen met de klinisch geriater dr. Van Geffen of internist dr. Lambooij problemen met vallen. Als fysiotherapeut is het haar taak om de beweeglijkheid, kracht en balans van de ouderen in kaart te brengen en te beoordelen of problemen hierbij een oorzaak zijn waardoor een oudere valt. De bevindingen worden in een gezamenlijk overleg besproken, waarbij de patiënt dezelfde dag al een advies mee krijgt.

Naast de valpolikliniek houdt ze zich ook bezig met de algemene beweeglijkheid van oudere patiënten in het ziekenhuis. Door middel van oefeningen probeert ze achteruitgang in de mobiliteit zoveel mogelijk te voorkomen. Bij ontslag uit het ziekenhuis wordt er indien nodig een overdracht naar de fysiotherapeut in de thuissituatie of het revalidatiecentrum gedaan om de behandeling daar zo vlot mogelijk voort te zetten.

Liesbeth Beliën

Functie: Geriatrieysiotherapeut
Telefoonnummer Paramax: (040) 888 90 40

Aandachtsgebieden:
Ouderen, vallen

Liesbeth heeft in 2007 haar diploma Algemeen Fysiotherapeut behaald in Breda. Gedurende de opleiding en tijdens stages merkte ze dat ze geïnteresseerd was in neurologie en geriatrie. Na een specialisatie in de neurologie, koos zij ervoor om in 2011 een masteropleiding geriatrie te gaan volgen. Deze heeft ze met succes afgerond.

In 2017 is Liesbeth begonnen in het geriatrieteam van Máxima MC. Als onderdeel van het fysiotherapeutisch team houdt zij zich voornamelijk bezig met de geriatrische patiënt in de polikliniek. Daarnaast is zij ook ondersteunend op de valpolikliniek, begeleid ze enkele revalidatiegroepen en participeert ze in verschillende (geriatrie)fysiotherapienetwerken binnen de regio.