Infectiepreventie

De afdeling infectiepreventie van Máxima MC richt zich op het voorkomen van ziekenhuisinfecties en de verspreiding van (resistente) micro-organismen onder patiënten, bezoekers en personeel.

Gemiddeld loopt jaarlijks tussen de 5-10%van de opgenomen patiënten een infectie op in een ziekenhuis. Ziekenhuisinfecties komen in alle ziekenhuizen voor. Meestal worden ze veroorzaakt door bacteriën die de patiënt zelf bij zich draagt. Soms worden ze overgedragen door andere patiënten, bezoekers of personeel. Mensen met een lage weerstand zijn extra vatbaar voor infecties. Zij kunnen dan bijvoorbeeld een luchtweg-, urineweg- of wondinfectie oplopen.

De afdeling infectiepreventie richt zich op het voorkomen, opsporen en bestrijden van infecties in het ziekenhuis, zowel bij patiënten als bij medewerkers. De afdeling geeft andere afdelingen en specialismen in MMC advies over hygiëne en infectiepreventie en vertaalt landelijke afspraken en richtlijnen hierover naar beleid voor MMC.

Bent u op zoek naar meer informatie? Neem dan contact op met een van de medewerkers via infectiepreventie@mmc.nl.

Informatie voor patiënten

Als patiënt kunt u bijdragen aan een veilige en hygiënische behandeling door besmettingen te voorkomen. We verzoeken u vriendelijk de hygiëneregels te respecteren in verband met de gezondheid van u en andere patiënten:

  • u kunt zelf een bijdrage leveren door uw handen te wassen voor het eten en na een toiletbezoek;
  • gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze na ieder gebruik weg;
  • hoest bij een verkoudheid in uw ellenboog;
  • wordt u geopereerd? In verband met hygiëne draagt u geen make-up en verwijdert u kunstnagels, nagellak en piercings.

Informatie voor bezoekers

Ook bezoekers verzoeken we vriendelijk de hygiëneregels te respecteren. Dit in verband met de gezondheid van onze patiënten.

  • In het ziekenhuis is roken niet toegestaan. Roken is alleen buiten toegestaan, in de rookabri’s.
  • Op de meeste afdelingen zijn bloemen toegestaan. Op enkele afdelingen zijn bloemen niet toegestaan. Dat zijn de Coronaire Care Unit (hartbewaking) en de Intensive Care (IC). Potgrond is op patiëntenkamers niet toegestaan, omdat het veel bacteriën en schimmels bevat.
  • Huisdieren zijn niet toegestaan in het ziekenhuis. Dieren kunnen namelijk micro-organismen bij zich dragen die voor andere patiënten schadelijk kunnen zijn. Soms maken we echter een uitzondering, bijvoorbeeld als u afhankelijk bent van een hulphond. Komt u op bezoek bij een patiënt? Vraag dan voorafgaand aan uw bezoek bij de betreffende afdeling of u uw hulphond mag meenemen. Het kan zijn dat uw hulphond een afdeling niet mag betreden in verband met verminderde weerstand van patiënten.