Intensive Care

De Intensive Care richt zich op haar kerntaak en dat is mensen beter maken. Het resultaat is dus primair de kwaliteit (in al zijn aspecten) van de patiëntenzorg. Hierbij ligt het accent op de medisch-inhoudelijke aspecten. De Intensive care faciliteert de andere specialismen binnen Máxima Medisch Centrum zoveel mogelijk in hun topklinische zorg. Daarnaast hebben wij oog voor een gezonde bedrijfsvoering.

Intensive Care (IC)

De Intensive Care (routenummer 123) is een moderne afdeling en beschikt over 13 bedden en is een zogenoemde “gesloten” afdeling.

De behandeling wordt uitgevoerd door intensivisten (specialisten die speciaal zijn opgeleid voor de IC zorg) arts-assistenten (artsen die zich specialiseren), IC-verpleegkundigen en IC-verpleegkundigen in opleiding.

De afdeling heeft, naast de “gewone” intensive care functie van MMC, een regionale functie en beschikt dan ook over vrijwel alle moderne intensive care mogelijkheden.

Opname IC

Op de Intensive Care nemen we patiënten op die extra bewaking en/of extra zorg en ondersteuning nodig hebben van bijvoorbeeld ademhaling of bloeddruk. Bijvoorbeeld na een ongeval, na een operatie en bij zeer ernstige ziekte.

Deze extra bewaking bestaat uit het continu registreren van lichaamsfuncties zoals hartritme, bloeddruk en ademhaling. Ondersteuning gebeurt in de vorm van medicatie en beademings- en dialyseapparatuur.

Wanneer deze lichaamsfuncties niet meer ondersteund hoeven te worden en meer stabiel zijn en/of extra zorg niet meer nodig is, wordt de patiënt overgeplaatst naar een gewone verpleegafdeling.

IC in beeld

Een patiënt wordt op de Intensive Care opgenomen na een ongeval, na een operatie en bij zeer ernstige ziekte.

Een ernstig zieke patiënt op de Intensive Care heeft vaak meerdere infusen, drains en allerlei slangen en plakkers. Sommige daarvan zijn verbonden met apparatuur om verschillende functies van het lichaam te bewaken en te registreren (bijvoorbeeld een monitor). Andere worden gebruikt om vocht, voeding of medicijnen toe te dienen (infusen en pompen). Weer andere zijn verbonden met machines, bijvoorbeeld beademingsmachine of dialyseapparaat.

Veel van de apparaten hebben een beeldscherm met lijnen, cijfers en letters die af en toe oplichten. Regelmatig klinken er verschillende soorten signalen. De verpleegkundige kennen de betekenis hiervan en weten precies hoe ze hierop moeten reageren. Gegevens en alarmen van de bewaking zijn ook zichtbaar op monitoren achter de balie, zodat de patiënt steeds bewaakt kan worden.

Bij de dagelijkse behandeling en verzorging van de patiënt op de Intensive Care spelen veel deskundigen een rol: artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, enz. ’s Ochtends lopen de intensivisten en arts-assistenten visite. Daarnaast wordt elke dag een multidisciplinaire patiëntenbespreking gehouden.

De verpleegkundige staat altijd klaar om inlichtingen te geven.

  1. Bewakingsmonitor
  2. Beademingsmachine
  3. Infuuspompen, spuitenpompen voor continu medicatie toediening
  4. Nierfunctie vervangende Therapie

Bezoek IC

U kunt op bezoek komen tussen 10.30 en 11.00 uur, 13.45 en 17.00 uur en tussen 18.45 en 20.30 uur. Uw jas hangt u aan de kapstok voor de ingang van de IC. Waardevolle spullen kunt u achterlaten in het kluisje bij de ingang.

De Intensive Care is een gesloten afdeling, tijdens bezoektijden is er een gastheer/vrouw aanwezig bij de deur, deze zal u ontvangen en wegwijs maken. Is deze onverhoopt niet aanwezig, meldt u zich bij de stipdienst, door de telefoon naast de deur op te nemen, u wordt meteen met de stipdienst verbonden. U wordt dan opgehaald bij de deur. Nadat u uw handen gedesinfecteerd heeft met de vloeistof uit het pompje rechts naast de deur, zult u begeleid worden naar de patiëntenkamer.

Bezoek kan voor een patiënt erg vermoeiend zijn, daarom zijn er maximaal 2 bezoekers per patiënt toegestaan. Komt u met meer mensen, dan kunt u elkaar aflossen.

Bij sommige patiënten zijn extra hygiënische maatregelen nodig; de verpleegkundige zal u hierover inlichten.

Bezoektijden IC

Dagelijks: 10.30-11.00 uur, 13.45-17.00 uur en 18.45-20.30 uur

Telefoonnummer IC

040 – 8888840

Donorregistratie: een zaak van leven of dood

Als orgaandonor kunt u postuum zes mensenlevens redden. Een betere reden is er toch niet om vandaag nog het donorregister in te vullen? Ga naar www.donorregister.nl

Zou u een donorhart willen als dat uw leven kan redden? Natuurlijk, zult u denken. Toch is het omgekeerde voor lang niet iedereen vanzelfsprekend. Maar liefst 1,6 miljoen Nederlanders hebben in het donorregister laten vastleggen dat ze na hun overlijden géén weefsel of organen willen afstaan. Daarbovenop hebben nog eens miljoenen landgenoten zich om verschillende redenen nog niet geregistreerd.

“Die donorregistratie is ontstellend belangrijk”, zeggen Ans Kox en Martien Lemmens, de donatiefunctionarissen van Máxima Medisch Centrum. “Op de eerste plaats natuurlijk om meer levens te kunnen redden. Maar ook om te voorkomen dat je nabestaanden vlak na je dood belast met de moeilijke en emotioneel beladen vraag: wel of geen orgaandonatie.” De twee donatiefunctionarissen zien er op toe dat er in het Máxima goed wordt omgegaan met orgaan- en weefseldonatie. Dat betekent dat de wettelijke donatieprocedures zorgvuldig worden uitgevoerd en dat alle betrokken artsen en verpleegkundigen geschoold worden en bewust omgaan met dit onderwerp. Toestemming geven voor orgaandonatie betekent allerminst dat dit na het overlijden ook daadwerkelijk gebeurt. Er gelden namelijk strenge criteria en voorschriften. Het Máxima gaat in de hele procedure uiterst zorgvuldig te werk met respect voor de overledene en zijn nabestaanden.

Wereldwijd is er nog altijd een schreeuwend tekort aan gezonde, bruikbare organen voor transplantatie. De donatiefunctionarissen hebben dan ook maar één boodschap: laat je registreren.

Specialisten

Specialisten (zoek op intensivist)

Wie werken er?

Wie werken er op de Intensive Care

Intensivisten
De medische verantwoordelijkheid op de Intensive Care ligt bij intensivisten, specialisten in de intensive care geneeskunde. In samenspraak met een groot aantal andere specialisten garanderen zij een uitstekende multidisciplinaire zorg voor alle Intensive Care patiënten. De medische staf van de Intensive Care bestaat uit zeven intensivisten.

IC-verpleegkundigen
De verpleegkundige zorg op de Intensive Care wordt uitgevoerd door speciaal opgeleide verpleegkundigen. Deze zijn allen gespecialiseerd in de opvang, bewaking en behandeling van ernstig zieke patiënten. Een van de verpleegkundigen is dagoudste, de zg “stip”.

IC-verpleegkundigen in opleiding
Daarnaast werken een aantal verpleegkundigen in opleiding tot Intensive Care verpleegkundige onder supervisie.

Management
Het management van de afdeling Intensive Care wordt gevormd door:

M.Königs (Marc), anesthesioloog-intensivist, hoofd zorggroep
M. van Tuyn (Marc) bedrijfsmanager

Opleiding-functionaris
De cursisten en hun begeleiders worden ondersteund door de opleidings-functionaris. Verder is de opleidings-functionaris mede verantwoordelijk voor deskundigheidsbevordering en scholing op de afdeling IC.

Secretaresse
De secretaresse bemant het secretariaat en verricht ze een groot aantal administratieve taken.

Servicemedewerkers
De servicemedewerkers zorgen voor het dagelijks bestellen en bijvullen van materialen en medicijnen. Verder houden zij de afdeling netjes en schoon.

Ondersteunende disciplines
Diverse specialisten: bijvoorbeeld chirurg, internist, psychiater, fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtiste en geestelijk verzorger.