Intensive Care

Als een dierbare wordt opgenomen op de intensive care, maakt dat indruk. We kunnen de zorgen over uw naaste niet wegnemen. Maar we proberen u in ieder geval zo goed mogelijk te informeren en te begeleiden.

Tel: 040-888 8840

Route 123

Bezoek

De bezoektijden zijn dagelijks van 13:30 – 16:00 uur en van 18:00 – 20:00 uur.

Bekijk de actuele bezoekregeling voor bezoektijden en regels voor bezoek.

Om de rust op de afdeling te waarborgen zijn de toegangsdeuren naar de afdeling gesloten. Tijdens de meeste bezoekuren wordt u ontvangen door een gastvrouw/gastheer. Mocht deze niet aanwezig zijn, dan kunt u zich melden via de telefoon links van de gele klapdeuren. U wordt dan door een verpleegkundige opgehaald.

Wat u wel mee kunt nemen, zijn uitgeprinte foto’s, kaartjes of tekeningen voor uw dierbare, zodat wij deze voor hem of haar op kunnen hangen.

Kinderen mogen op de Intensive Care op bezoek komen. Heeft u hier vragen over, kunt u altijd contact opnemen met de verantwoordelijk verpleegkundige van uw naaste.

Wat is een Intensive Care?

Op de Intensive Care (IC) behandelen we patiënten die extra zorg en specifieke bewaking nodig hebben, omdat één of meer functies van organen zodanig verstoord zijn. Met deze specifieke apparatuur ondersteunen we belangrijke lichaamsfuncties zoals ademhaling of bloedsomloop.

Het gespecialiseerde team van artsen en verpleegkundigen doen er alles aan om de patiënt zo goed mogelijk door een kritieke, soms levensbedreigende fase heen te helpen. Gelukkig loopt een opname op de intensive care (IC) in de meeste gevallen goed af. Hoe lang iemand op de IC blijft, is afhankelijk van de diagnose. Of je naaste nu lang of kort op de IC verblijft, het is fijn om te weten hoe alles werkt en wat je mag verwachten.

We hebben de belangrijke informatie voor u, als familielid of dierbare van de patiënt, op een rijtje gezet.

Opname

Bij binnenkomst duurt het even voordat uw familielid is geïnstalleerd op de IC. De verpleegkundigen sluiten bewakingsapparatuur aan en de arts onderzoekt de patiënt. Gedurende deze tijd wordt u verzocht om in de wachtkamer plaats te nemen. Zodra u erbij kunt, wordt u gehaald door de verpleegkundige. De verpleegkundige geeft u dan uitleg over de huidige situatie.

Wie werken er op de Intensive Care?

Het behandelteam bestaat uit een heel aantal specialisten welke werkzaam zijn op de IC.

De intensivist is op de Intensive Care de hoofdbehandelaar en eerste aanspreekpunt bij vragen.

 • Intensivist

  Ook wel Intensive Care specialist genoemd, is een medisch specialist die zich heeft gespecialiseerd in de intensieve zorg. De intensivist behandelt patiënten met ernstige, levensbedreigende ziekten of aandoeningen op een intensive care afdeling.

 • Arts-assistentent

  Een arts-assistent is afronding van een studie geneeskunde werkzaam is als arts, maar (nog) geen medisch specialist is. Hij of zij is wel basisarts en is volledig bevoegd voor het uitvoeren van medische handelingen, maar werkt veelal onder de eindverantwoordelijkheid van een specialist. Deze hoeft echter niet bij de dagelijkse patiëntcontacten van de arts-assistent aanwezig te zijn.

 • Physician Assistant (PA)

  De PA heeft een HBO-masteropleiding gevolgd en beschikt over brede medische kennis en vaardigheden. Hiermee kan deze zelfstandig patiënten onderzoeken, diagnoses stellen, behandelen en begeleiden. De werkzaamheden van een PA lopen uiteen van eenvoudige basiszorg tot medisch-specialistische zorg, inclusief het uitvoeren van voorbehouden handelingen en het voorschrijven van medicatie.

 • Intensive Care verpleegkundige

  Als IC verpleegkundige op de Intensive Care verleen je verpleegtechnisch hoogwaardige zorg aan patiënten in levensbedreigende situaties, waarbij je de vitale functies bewaakt.

 • Intensive Care verpleegkundige in opleiding

  Dit zijn gediplomeerd verpleegkundigen die de specialisatie opleiding tot IC-verpleegkundige volgen.

 • Paramedici

  Bij de behandeling zijn ook nog veel andere zorgverleners betrokken, zoals fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten, ergotherapeuten, microbiologen, apothekers, revalidatieartsen en een geriater. Iedere dag bespreekt de intensivist in dit team de toestand van de patiënt en voert overleg over de verdere behandeling in de patiëntenbespreking.

Hoe ziet de Intensive Care eruit?

In het midden van de afdeling is de centrale balie. Achter deze balie hebben de zorgverleners steeds zicht op alle kamers. Middels camera bewaking worden de patiënten extra bewaakt. De beelden zijn rechtstreeks en worden niet opgeslagen. Ze worden alleen door de verpleegkundigen binnen de afdeling bekeken. Hier wordt vooraf geen toestemming voor gevraagd.

Er staat een centrale monitor waarop continu de ademhaling, hartslag en bloeddruk van alle patiënten geobserveerd kunnen worden. Voor de balie is een glazen wand geplaatst om geluidsoverlast te beperken.

Patiëntenkamer

De Intensive Care beschikt over 13 IC bedden op eenpersoonskamers met diverse apparatuur. De aanblik van uw dierbare op de IC kan aangrijpend zijn. Het zien van de bewakingsdraden, apparatuur en geluiden kunnen u overweldigen. Dit alles is nodig om uw dierbare te bewaken en behandelen.

 1. Beademingsmachine: voor meer informatie over beademing, klik hier
 2. Bewakingsmonitor
 3. Infuus en perfusor pompen
 4. IC-bed

Regelmatig kan het beeldscherm op de kamer oplichten en klinken er piepjes en andere geluiden, die voor patiënt en bezoekers beangstigend kunnen zijn. De verpleegkundigen weten precies waar al die signalen voor dienen en wanneer ze direct moeten handelen.

Kleding en toiletartikelen

Uw familielid heeft aangepaste nachtkleding aan, omdat hij of zij verbonden is aan allerlei apparatuur, slangen en kabels.
Indien nodig vragen wij u om toiletartikelen mee te brengen zoals zeep, tandpasta, tandenborstel, een kam, scheerspullen en deodorant of een persoonlijk geurtje. Soms zullen wij u vragen om gemakkelijk zittende kleding (joggingbroek en vest) en schoenen die makkelijk aan en uit kunnen mee te brengen, voor als uw familielid gaat mobiliseren.

Wij adviseren u om sieraden en andere persoonlijke bezittingen van uw familielid mee naar huis te nemen, zodat deze niet verloren gaan.

Hygiëne

In het belang van hygiëne verzoeken wij bezoekers om hun handen te desinfecteren bij binnenkomst én vertrek. Bloemen, planten en fruit als attentie zijn om hygiënische redenen niet toegestaan.

Eten en drinken mag alleen in overleg met de verpleegkundige worden meegebracht.

Informatie, gesprekken en privacy

Wij vragen u om één persoon aan te wijzen die contactpersoon is. Deze contactpersoon kan bij de verpleegkundige die voor uw familielid zorgt, informeren naar zijn of haar toestand. Wij geven alleen informatie over de patiënt aan de eerste contactpersoon (privacy). De verpleegkundige kan veel van uw vragen beantwoorden en op verzoek een gesprek met de arts regelen. Deze gesprekken vinden meestal ‘s middags plaats. Wij vragen uw begrip voor het feit dat de arts te allen tijde opgeroepen kan worden.

U kunt natuurlijk altijd informeren hoe het met uw familielid gaat. In verband met de verzorging van de patiënten op de afdeling is telefonisch contact tussen 7:00 uur en 10:00 uur minder goed in te passen. Wij vragen de contactpersonen vriendelijk hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Welzijn van uw familielid / naaste

 • IC dagboek

  Een opname op de Intensive Care is een ingrijpende gebeurtenis voor patiënten en hun familieleden. Het verwerken van deze periode gaat gemakkelijker wanneer er tijdens de opname een dagboek wordt bijgehouden door de patiënt, familieleden en verpleegkundigen.

  Op iedere kamer is een dagboek aanwezig waarvan gebruik gemaakt kan worden. Tevens bestaat de mogelijkheid tot het bijhouden van een digitaal dagboek (hier kunt u het verpleegkundig personeel naar vragen).

   

 • Verwardheid

  Het komt met enige egelmatig voor dat patiënten op de Intensive Care flink in de war raken. Dit kan komen door het ziek zijn, (slaap)medicatie, geluid, licht, onrust om hen heen of een verstoord dag/nachtritme. We noemen dit een delier. Meestal gaat deze verwardheid na een paar dagen vanzelf over.

  Soms is een patiënt zo in de war dat we hem niet goed kunnen behandelen. De patiënt krijgt dan medicijnen. Soms moeten we de patiënt tegen zichzelf beschermen door de handen vast te leggen. Zo willen we voorkomen dat de patiënt zelf per ongeluk een infuuslijn, katheter of tube (beademingsbuisje) verwijdert.

   

 • Vrijheid beperkende maatregelen

  Door uiteenlopende omstandigheden kan er bij een patiënt onrust of verwardheid ontstaan. Wanneer er tijdens deze onrust of verwardheid gevaarlijke situaties ontstaan, is het soms
  noodzakelijk om vrijheid beperkende maatregelen in te zetten. Dit als laatste hulpmiddel om de patiënt te beperken in zijn bewegingsvrijheid. De maatregelen worden ingezet om:
  • te voorkomen dat de patiënt zichzelf bezeert en schade aan zichzelf toebrengt;
  • te zorgen dat afgesproken medische behandelingen kunnen worden uitgevoerd

  Hulpmiddelen bij vrijheid beperkende maatregelen:
  • enkel- en/of polsbanden
  • buikband
  • rolstoel met tafelblad
  • ‘anti-pluk’ handschoenen

 • Lichamelijke en psychische klachten

  Een opname op een Intensive Care is vaak een ingrijpende gebeurtenis voor de patiënt én diens familie en naasten. Veel patiënten die langer dan een paar dagen op een IC hebben gelegen, kunnen daar nog lange tijd problemen van ondervinden. Het ziektebeeld, de noodzakelijke behandeling, medicatie en de IC-omgeving, maar ook bijvoorbeeld de angst en onzekerheid, kunnen zorgen voor lichamelijke en of psychische klachten.

  Patiënten kunnen last hebben van:

  • Een zwakke conditie,
  • spier- en zenuwpijn,
  • slechte eetlust,
  • slaapproblemen,
  • nachtmerries en flashbacks,
  • angst of depressie
  • snel geëmotioneerd zijn,
  • stress voelen
  • geheugen- en concentratieproblemen

  Deze klachten kunnen de kwaliteit van het dagelijks leven beïnvloeden. Hoewel veel van deze klachten ook kunnen voorkomen als een patiënt ernstig ziek was en niet op IC heeft gelegen worden deze klachten ook wel met PICS aangeduid. Bij familieleden die last houden van deze klachten wordt wel gesproken over PICS-F.

  De huisarts is in het geval van PICS of PICS-F de aangewezen persoon voor behandeling danwel doorverwijzing naar een andere discipline zoals fysiotherapeut, diëtiste, psycholoog, etc.

 • Ontslag van de IC

  Wanneer uw naaste van de afdeling Intensive Care ontslagen wordt, komt (afhankelijk van de opnameduur en het doorgemaakte ziektebeeld) een verpleegkundige van de Intensive Care uw naaste nog een aantal dagen op de afdeling bezoeken. Zo hopen wij de overgang naar de afdeling kleiner te maken en de patiënt en zijn familie hierin te begeleiden.

  Na ontslag uit het ziekenhuis is uw naaste van harte welkom om nog eens terug te komen op de Intensive Care. Helaas is het, in verband met de privacy van andere patiënten, niet altijd mogelijk om een kijkje te nemen op de kamer waar uw naaste gelegen heeft.

  Als er na ontslag, maar in het bijzonder ook na overlijden behoefte is aan een nagesprek over het verblijf op de Intensive Care met één van de artsen of verpleegkundigen is dat altijd
  mogelijk. Bij overlijden zal een dergelijk gesprek door de arts worden aangeboden. U kunt een afspraak maken bij het secretariaat, 040 888 88 02 (09.30-12.30 uur), b.g.g. 040-888 8840 of via secretariaat.ic@mmc.nl

 • Landelijke registratie

  Om de kwaliteit van de geleverde zorg op onze Intensive Care te kunnen vergelijken met die van andere Intensive Care afdelingen in het land, neemt onze afdeling deel aan een
  landelijke registratie. Gegevens van patiënten worden anoniem verwerkt. Dat betekent dat degenen die deze gegevens verwerken, niet kunnen nagaan van wie de gegevens afkomstig
  zijn. Tevens houden wij op onze afdeling een patiënttevredenheidsonderzoek over uw ervaringen op de Intensive Care.

 • Meer informatie

  Meer informatie is onder andere te vinden op:

IC- café

Máxima MC en het Catharina Ziekenhuis organiseren regelmatig samen een IC-café. De avond is bedoeld voor alle ex-IC patiënten en/of naasten.

Het IC Café wordt door IC-professionals georganiseerd voor voormalige IC-patiënten en hun naasten, in samenwerking met IC-ervaringsdeskundigen en andere zorgverleners. Het wordt georganiseerd buiten het ziekenhuis.

De avond wordt ingeleid door een ervaringsdeskundige en/of een professional met een inleiding over het thema van die dag. Aan de hand van deze thema’s wordt er dieper ingaan op de uitdagingen na een IC opname zoals: PICS en PICS-F, delier, IC-verworven spierzwakte, terugkeer naar werk, moeheid, seksuele problemen, cognitie, psychische problemen, slaapproblemen na de IC.

Wilt u meer informatie over het IC café, klik dan hier