Ontslag en nazorg

Wanneer het goed met u gaat en uw situatie stabiel is, mag u het ziekenhuis verlaten. Uw behandeld arts informeert u hierover. Vóór ontslag geven we u adviezen voor nazorg. Denk bijvoorbeeld aan medicijngebruik, dieet, leefwijze, zorg thuis en eventueel controlebezoek aan de polikliniek.

Vervoer naar huis

In de meeste gevallen mag u na de opname niet zelf deelnemen aan het verkeer (ook niet per openbaar vervoer). Regel van te voren dat iemand u met de auto komt ophalen. De verpleegkundige kan ook een taxi voor u bellen.

Voor vervoer naar de auto kunt u gebruik maken van een rolstoel. Rolstoelen staan bij de ingang van het ziekenhuis (borg: muntstuk van 2,00 euro).

Apotheek

Als u bij uw ontslag recepten meekrijgt voor medicijnen, kunt u die voor uw vertrek afhalen bij apotheek De Run (locatie Veldhoven) of apotheek De Karpen (locatie Eindhoven).

Huisarts

Uw huisarts wordt door uw arts geïnformeerd. Soms krijgt u de informatie zelf mee bij ontslag, met het verzoek dit bericht spoedig aan uw huisarts te overhandigen. Als u in het ziekenhuis met uw huisarts wilt spreken, kunt u een afspraak met hem maken of dit doorgeven aan de verpleging.

Thuiszorg

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kan blijken dat u thuis hulp nodig heeft. De verpleegkundige op de afdeling zal de zorg met u inventariseren. Indien complexe zorg nodig is, wordt de transferverpleegkundige gevraagd in gesprek te gaan met u en uw contactpersoon om dit met u te bespreken. Samen bekijkt u de mogelijkheden om uw thuiskomst optimaal te organiseren. Meer informatie hierover kunt u lezen in de folder:
Naar huis na uw ziekenhuisopname

Ontslagadviezen

Bijna met ontslag - wat moet ik nog weten

Vragen

Hebt u vragen met betrekking tot uw ontslag uit het ziekenhuis of over de benodigde nazorg? Bespreek dit dan met uw arts of een van de verpleegkundigen.