Polikliniek Seksuologie

Polikliniek seksuologie is een initiatief van de vakgroepen psychologie en gynaecologie van Máxima MC (MMC). Het centrum is in september 2007 opgericht en heeft een regionale functie waarin de medische seksuologie, de seksuologie in de Geestelijke Gezondheidszorg en de eerstelijnsseksuologie op een efficiënte manier geïntegreerd zijn.

Er is een gemeenschappelijke voordeur waar alle verwijzers hun mannelijke en vrouwelijke patiënten naar kunnen verwijzen. Achter deze voordeur werkt een multidisciplinair team met korte lijnen, dat expertise op verschillend gebied direct kan inzetten. Door de nauwe samenwerking met het MMC is consultatie van andere disciplines efficiënt en snel gerealiseerd. Polikliniek seksuologie biedt diagnostiek en behandeling, een consultatiefunctie naar andere specialismen, wetenschappelijk onderzoek, preventie en voorlichting, onderwijs (arts-assistenten en co-assistenten) en een opleidingsplaats voor seksuologen.

Seksuele problemen

Seksualiteit is een onderdeel van het leven. Voor de een is het een zeer belangrijk onderdeel, voor de ander is het veel minder belangrijk. Seksuele problemen kunnen leiden tot bijvoorbeeld onvrede, gevoelens van minderwaardigheid of onzekerheid, relatieproblemen of gezondheidsklachten.

U kunt zich met iedere vraag, klacht of probleem van seksuele aard wenden tot polikliniek seksuologie. Voorbeelden zijn:

 • te weinig zin in seks
 • te veel zin in seks
 • erectieverlies
 • pijn bij het vrijen
 • orgasmeprobleem
 • vaginisme (bij vrouwen is geen penetratie mogelijk)
 • seksuele problemen vanwege een lichamelijke ziekte of handicap
 • seksueel trauma
 • genderidentiteit

Kosten van behandeling

Uw behandeling polikliniek seksuologie wordt vergoed. Wij hebben hierover aparte afspraken gemaakt met uw zorgverzekeraar.

Het wettelijk verplicht eigen risico is van toepassing. Daarnaast dient u een verwijsbrief van de huisarts of specialist te hebben.

Voor verdere vragen over zorgkosten verwijzen wij u naar onze afdeling zorgadministratie via e-mailadres facturatie@mmc.nl.

Werkwijze

Vragenlijst en intake
Als u zich aanmeldt, of als u door bijvoorbeeld uw huisarts bent verwezen naar polikliniek seksuologie, vragen wij u eerst schriftelijk om informatie. Dit is nodig om te bepalen door welke hulpverlener u het best gezien kunt worden voor een eerste gesprek. Wij streven er uiteraard naar om de behandeling zo snel mogelijk op te starten. Sommige klachten kunnen het beste door een arts-seksuoloog behandeld worden, andere problemen horen thuis bij een psycholoog-seksuoloog. Om hiervan een schatting te maken, sturen wij u een vragenlijst toe. Als u het vervelend vindt om deze lijst in te vullen, dan kunt u dit altijd laten weten en leggen we op een andere manier contact.

Multidisciplinair overleg
Na een of twee gesprekken is de intake afgerond en bespreken we uw verhaal in het multidisciplinair overleg. Dit betekent dat polikliniek seksuologie meedenkt over de diagnose en de behandeling die voor u het beste is. Iedereen doet dit vanuit zijn/haar eigen vakgebied (gynaecologie, huisartsgeneeskunde, psychologie). Zo gebruiken we alle aanwezige kennis en kunnen we u direct naar de juiste persoon verwijzen.

Verschillende hulpverleners
We streven ernaar dat de behandelaar dezelfde persoon is als degene die de intake doet, zodat u niet hoeft te wisselen van hulpverlener. Ook is het zo dat bepaalde behandeltrajecten kunnen bestaan uit meerdere sporen waar dan ook verschillende hulpverleners bij betrokken zijn. Voorbeelden zijn een lichamelijk onderzoek bij de arts-seksuoloog en gesprekstherapie bij de psycholoog-seksuoloog. Uiteraard bespreken wij het behandelplan met u en dient u eerst uw toestemming te geven.

Het team

Binnen het team zijn regelmatig artsen en/of psychologen werkzaam die in opleiding zijn voor seksuoloog. Zij werken onder supervisie van een van de seksuologen, wat wil zeggen dat er regelmatig overleg is over het opgestelde behandelplan en de vordering van de therapie. Dit waarborgt de kwaliteit van uw behandeling.

Brus, mw. H.J.M.

Brus, mw. H.J.M.

 • Functie Klinisch psycholoog-psychotherapeut-seksuoloog NVVS
 • Contact 040 888 92 50
 • Aandachtsgebieden Algemene somatiek, gynaecologie, (in)fertiliteit en seksuologie
Horen, mw. M. van

Horen, mw. M. van

 • Functie arts-seksuoloog NVVS
 • Contact (040) 888 60 50
 • Aandachtsgebieden Seksuologie (vaginisme/dyspareunie, seksverslaving)
Lieverse, mw. C.L.E.

Lieverse, mw. C.L.E.

 • Functie GZ psycholoog-seksuoloog NVVS
 • Contact (040) 888 60 50
 • Aandachtsgebieden Algemene somatiek, oncologie, bariatrie, gynaecologie, (in)fertiliteit en seksuologie
Oostweegel, mw. L.

Oostweegel, mw. L.

 • Functie arts-seksuoloog NVVS
 • Contact (040) 888 60 50
 • Aandachtsgebieden Seksualiteit en Somatiek

Wachtlijst

Momenteel heeft polikliniek seksuologie een toegangstijd van 7 maanden.

Klachtenregeling

Als u klachten heeft over uw behandeling of over uw behandelaar, kunt u die het beste eerst met uw behandelaar bespreken. Komt u er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van het Máxima MC, bereikbaar via telefoonnummer (040) 888 94 81 of e-mailadres klachtenfunctionaris@mmc.nl.

Contact

Telefoonnummers

Contactformulier

Voor algemene (niet-medische) vragen kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Online patiëntenportaal MijnMMC

Bent u al patiënt bij Máxima MC? Het online patiëntenportaal MijnMMC geeft u toegang tot uw medische gegevens. Hierin kunt u onder andere wijzigingen doorgeven, onderzoeksuitslagen van Máxima MC bekijken en brieven van uw specialist aan uw huisarts nalezen.

Ga naar MijnMMC

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag:

8.30 uur tot 17.00 uur

Routenummers

Locatie Eindhoven: 018

 • Waar kan ik terecht met seksuele problemen?

  U kunt zich met iedere vraag, klacht of probleem van seksuele aard wenden tot polikliniek seksuologie van Máxima MC. Voorbeelden zijn: te weinig zin in seks, te veel zin in seks, erectieverlies, pijn bij het vrijen, orgasmeprobleem, vaginisme (bij vrouwen is geen penetratie mogelijk), seksuele problemen vanwege een lichamelijke ziekte of handicap, seksueel trauma, genderidentiteit