Polikliniek Seksuologie

Polikliniek seksuologie is een initiatief van de vakgroepen psychologie en gynaecologie van Máxima MC (MMC). Het centrum is in september 2007 opgericht en heeft een regionale functie waarin de medische seksuologie, de seksuologie in de Geestelijke Gezondheidszorg en de eerstelijnsseksuologie op een efficiënte manier geïntegreerd zijn.

Er is een gemeenschappelijke voordeur waar alle verwijzers hun mannelijke en vrouwelijke patiënten naar kunnen verwijzen. Achter deze voordeur werkt een multidisciplinair team met korte lijnen, dat expertise op verschillend gebied direct kan inzetten. Door de nauwe samenwerking met het MMC is consultatie van andere disciplines efficiënt en snel gerealiseerd. Polikliniek seksuologie biedt diagnostiek en behandeling, een consultatiefunctie naar andere specialismen, wetenschappelijk onderzoek, preventie en voorlichting, onderwijs (arts-assistenten en co-assistenten) en een opleidingsplaats voor seksuologen.

Seksuele problemen

Seksualiteit is een onderdeel van het leven. Voor de een is het een zeer belangrijk onderdeel, voor de ander is het veel minder belangrijk. Seksuele problemen kunnen leiden tot bijvoorbeeld onvrede, gevoelens van minderwaardigheid of onzekerheid, relatieproblemen of gezondheidsklachten.

U kunt zich met iedere vraag, klacht of probleem van seksuele aard wenden tot polikliniek seksuologie. Voorbeelden zijn:

  • te weinig zin in seks
  • te veel zin in seks
  • erectieverlies
  • pijn bij het vrijen
  • orgasmeprobleem
  • vaginisme (bij vrouwen is geen penetratie mogelijk)
  • seksuele problemen vanwege een lichamelijke ziekte of handicap
  • seksueel trauma
  • genderidentiteit

Kosten van behandeling

Uw behandeling polikliniek seksuologie wordt vergoed. Wij hebben hierover aparte afspraken gemaakt met uw zorgverzekeraar.

Het wettelijk verplicht eigen risico is van toepassing. Daarnaast dient u een verwijsbrief van de huisarts of specialist te hebben. Voor verdere vragen over zorgkosten verwijzen wij u naar onze afdeling zorgadministratie, telefoonnummer (040) 888 9110.

Werkwijze

Vragenlijst en intake
Als u zich aanmeldt, of als u door bijvoorbeeld uw huisarts bent verwezen naar polikliniek seksuologie, vragen wij u eerst schriftelijk om informatie. Dit is nodig om te bepalen door welke hulpverlener u het best gezien kunt worden voor een eerste gesprek. Wij streven er uiteraard naar om de behandeling zo snel mogelijk op te starten. Sommige klachten kunnen het beste door een arts-seksuoloog behandeld worden, andere problemen horen thuis bij een psycholoog-seksuoloog. Om hiervan een schatting te maken, sturen wij u een vragenlijst toe. Als u het vervelend vindt om deze lijst in te vullen, dan kunt u dit altijd laten weten en leggen we op een andere manier contact.

Multidisciplinair overleg
Na een of twee gesprekken is de intake afgerond en bespreken we uw verhaal in het multidisciplinair overleg. Dit betekent dat polikliniek seksuologie meedenkt over de diagnose en de behandeling die voor u het beste is. Iedereen doet dit vanuit zijn/haar eigen vakgebied (gynaecologie, huisartsgeneeskunde, psychologie). Zo gebruiken we alle aanwezige kennis en kunnen we u direct naar de juiste persoon verwijzen.

Verschillende hulpverleners
We streven ernaar dat de behandelaar dezelfde persoon is als degene die de intake doet, zodat u niet hoeft te wisselen van hulpverlener. Ook is het zo dat bepaalde behandeltrajecten kunnen bestaan uit meerdere sporen waar dan ook verschillende hulpverleners bij betrokken zijn. Voorbeelden zijn een lichamelijk onderzoek bij de arts-seksuoloog en gesprekstherapie bij de psycholoog-seksuoloog. Uiteraard bespreken wij het behandelplan met u en dient u eerst uw toestemming te geven.

Het team

Team seksuologie MuCeS Máxima MC

Binnen het team zijn regelmatig artsen en/of psychologen werkzaam die in opleiding zijn voor seksuoloog. Zij werken onder supervisie van een van de seksuologen, wat wil zeggen dat er regelmatig overleg is over het opgestelde behandelplan en de vordering van de therapie. Dit waarborgt de kwaliteit van uw behandeling.

R. Brus, klinisch psycholoog-seksuoloog NVVS
M. van Horen, arts-seksuoloog NVVS
G. de Kroon, arts-seksuoloog NVVS/FECSM
J. Maas, gynaecoloog-seksuoloog
S. Speelman, GZ-psycholoog-seksuoloog NVVS i.o.

Wachtlijst

Momenteel heeft polikliniek seksuologie een toegangstijd van twaalf weken.

Klachtenregeling

Als u klachten heeft over uw behandeling of over uw behandelaar, kunt u die het beste eerst met uw behandelaar bespreken. Komt u er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van het Máxima MC, bereikbaar via telefoonnummer (040) 888 94 81 of e-mailadres klachtenfunctionaris@mmc.nl.

Contact

Telefoonnummers

Contactformulier

Digitaal Patiëntenportaal
Bent u al patiënt bij MMC? Het digitale patiëntenportaal MijnMMC geeft u online toegang tot uw medische gegevens. Als u vragen heeft over uitslagen, uw medische gegevens wilt inzien, wijzigingen wilt doorgeven, een afspraak wilt maken of correspondentie wilt bekijken kan dat ook via MijnMMC. Ga naar:
MijnMMC

Contactformulier
Bent u nog geen patiënt bij MMC en heeft u nog geen toegang tot MijnMMC, vul dan het algemene contactformulier in.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag:

8.30 uur tot 17.00 uur

Routenummers

Locatie Eindhoven: 018

Onderzoek naar de Sexual Modes Questionnaire

Wilt u bijdragen aan onderzoek naar seksuele disfuncties? Bent u 18 jaar of ouder en bereid online een vragenlijst in te vullen? Dan zijn we op zoek naar u!

In Portugal werd een vragenlijst ontwikkeld die onderliggende factoren van seksuele problemen in kaart probeert te brengen. Een beter begrip van de onderliggende factoren zou namelijk kunnen bijdragen aan het verbeteren van een eventuele behandeling. Deze Portugese vragenlijst kan misschien ook in Nederland goed gebruikt worden. Met dit onderzoek willen we bepalen of de vragenlijst de juiste dingen meet en dus op een goede manier ingezet kan worden bij een behandeling. Hiervoor zijn we op zoek naar heteroseksuele mannen en vrouwen die wel eens problemen in het seksueel functioneren ervaren en bereid zijn online een vragenlijst in te vullen. Maar ook mensen die deze problemen niet ervaren mogen meedoen!

Waaruit bestaat het onderzoek?
Het onderzoek bestaat uit vijf vragenlijsten. Daarin worden vragen gesteld over uw seksueel functioneren, tevredenheid over uw seksleven, emoties die een rol spelen bij ziektes en naar veerkracht bij gebeurtenissen. Het zijn ongeveer 85 vragen en het invullen ervan kost ongeveer 30 minuten. Het kan zijn dat u na 4 weken wordt uitgenodigd om 1 vragenlijst nog een keer in te vullen, dit kost u ongeveer 5-10 minuten. Mocht u toch niet meer willen deelnemen dan kunt u tijdens het invullen op ieder moment stoppen met het invullen van de vragen. Alle gegevens die met deze vragenlijst worden verzameld zijn anoniem.

Hoe kunt u meedoen?
Meer informatie over het onderzoek en deelname vindt u via de volgende link:
http://145.20.132.64/relatieonderzoek

Via deze link kunt u zich, nadat u alle informatie heeft gelezen, tevens aanmelden om aan het onderzoek deel te nemen. Dit doet u door een toestemmingsformulier in te vullen en een e-mailadres op te geven. Op dit e-mailadres ontvangt u een link naar de webpagina van het onderzoek. Op die webpagina wordt u een anoniem gast-account toegewezen. Ook kunt u hier een eigen wachtwoord aanmaken. Hierna krijgt u toegang tot de vragenlijsten.