19 juli 2019

Een behandeladvies op maat bij prostaatkanker

Een behandeladvies op maat bij prostaatkanker

Na het vaststellen van de diagnose prostaatkanker wordt de situatie van elke patiënt besproken in het multidisciplinair overleg (MDO). Alle zorgverleners die met prostaatkanker te maken hebben, zijn hierin vertegenwoordigd. Door de betrokkenheid van de verschillende specialismen wordt in één overleg het totaalbeeld van de patiënt gecreëerd met een advies op maat.

Bij prostaatkanker zijn er vaak meerdere behandelmogelijkheden. Dan is het van belang om vanuit verschillende hoeken toelichting te krijgen op de situatie van de patiënt. “Doordat elke specialist vanuit zijn eigen expertise naar de patiënt kijkt, krijgen we een totaalbeeld. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de mogelijke behandeling. Ook de voorgeschiedenis en wensen van de patiënt spelen een rol”, aldus internist Art Vreugdenhil (links op de foto). “Wat wil de patiënt? Wat zijn zijn wensen nog? Als een patiënt bijvoorbeeld al duidelijk aangegeven heeft een operatie niet wenselijk te vinden, wordt dit uitgesloten in het behandeladvies. Op deze manier komen alle mogelijkheden aan bod. Dit zorgt uiteindelijk voor een weloverwogen besluit voor de patiënt.”

Advies op maat

Het behandeladvies dat voortkomt uit het MDO bespreekt de uroloog vervolgens met de patiënt, samen met de voor- en nadelen van de behandeling. Ook hierbij speelt de persoonlijke situatie een rol. In het geval van prostaatkanker krijgt de patiënt ook een keuzehulp voorgelegd. “Wij vragen de patiënt het behandeladvies eerst goed te overwegen en de uiteindelijke keuze pas op een later moment te maken, tijdens een volgende afspraak”, vertelt uroloog Laurent Fossion (rechts op de foto). “Een advies komt altijd door gezamenlijke besluitvorming tot stand. Het is maatwerk voor de patiënt. Er kan altijd, indien wenselijk en op vraag van de patiënt, afgeweken worden van het advies uit het MDO”, sluit Fossion af.

Wie sluiten er aan bij het multidisciplinair overleg?