Verwijsinformatie schildkliercarcinoom en bijniercarcinoom

Máxima MC is hét centrum voor endocriene tumoren. Zeldzame vormen van kanker, die is ontstaan uit endocriene cellen worden hier behandeld:

  • Schildkliercarcinoom
  • Bijniercarcinoom (Expertisecentrum, erkend als Europees Netwerk Referentie Centrum, onderdeel van het Europees Referentie Netwerk voor Zeldzame Endocriene aandoeningen)

Prof. Dr. H.R. Haak is vanuit Máxima MC nauw betrokken als coördinator.

Verwijzen naar Schildkliercentrum

Huisartsen
Wanneer u als huisarts een patiënt wilt verwijzen naar het Schildkliercentrum in verband met een schildkliernodus, kunt u dit via ZorgDomein doen. Uw patiënt kan binnen één week gezien worden in ons centrum. De punctie zal indien nodig direct gedaan worden (aansluitend aan het eerste consult). Een week later wordt de uitslag aan u doorgegeven.

Specialisten
Wanneer u een patiënt wilt verwijzen naar het Schildkliercentrum kunt u contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek: (040) 888 61 70.

Gegevens kunt u versturen aan:
Schildkliercentrum route 177
Máxima MC
Ds. Th. Fliednerstraat 1
5631 BM Eindhoven

Verwijzen naar Bijniercentrum

Wanneer u een patiënt wilt verwijzen naar het Bijniercentrum Máxima, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek: (040) 888 61 90.

Gegevens kunt u versturen aan:
Bijniercentrum route 177
Máxima MC
Ds. Th. Fliednerstraat 1
5631 BM Eindhoven

Zorg voor een snelle doorverwijzing

Voor een snelle verwijzing verzoeken wij u vriendelijk de volgende gegevens aan te leveren:

  • Persoonsgegevens van de patiënt
  • Brief van verwijzer
  • Recente laboratoriumgegevens
  • Pathologie verslagen
  • Relevant radiologisch onderzoek (beeld en verslag). De medische beelden kunnen digitaal verstuurd worden via Twiin of Regionale beelden.
  • Operatieverslag
  • Eventuele andere relevante informatie