Schildklierkanker

Een knobbel in de schildklier wordt schildkliernodus genoemd. De schildkliernodus kunt u soms voelen als een (kleine) knobbel in de hals. Soms is de knobbel zichtbaar. Het kan ook zijn dat de zwelling toevallig gevonden wordt, als er om een andere reden een echo of CT-scan van de hals wordt gemaakt.

Meestal is zo’n knobbel goedaardig. Het is dus meestal geen kanker. Maar de verschijnselen van een schildkliernodus kunnen wel dezelfde zijn als die van schildklierkanker. Schildklierkanker is een kwaadaardig gezwel van de schildklier. Het is een zeldzame aandoening die jaarlijks bij 300 tot 400 Nederlanders wordt vastgesteld.

Er zijn vier vormen van schildklierkanker:

 • Papillaire tumoren (65%)
 • Folliculaire tumoren (20%)
 • Anaplastische tumoren (5-10%)
 • Medullaire tumoren (5-10%)

De meest voorkomende vormen van schildklierkanker zijn de zogenaamde gedifferentieerde vormen: dat houdt in dat de kanker lijkt op gewone schildkliercellen. Hieronder vallen het papillaire en folliculaire schildkliercarcinoom. Deze gedifferentieerde vormen zijn het best te behandelen. Anaplastische en medullaire tumoren zijn erg zeldzaam. Ook voor de behandeling van deze zeldzame vormen van schildklierkanker kunt u bij in het Schildkliercentrum terecht.

Symptomen schildklierkanker

De belangrijkste klacht die bij schildklierkanker voorkomt is een voelbare knobbel in de hals. Soms wordt er bij toeval, bijvoorbeeld tijdens een ander onderzoek, een knobbel in de schildklier ontdekt. In de meeste gevallen geeft schildklierkanker geen klachten, behalve soms hinder van de knobbel zelf.

Sommige klachten wijzen wel in de richting van schildklierkanker. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

 • het sneller groter worden (groeien) van een langer bestaande knobbel;
 • heesheid van de stem;
 • het ontstaan van nieuwe knobbels.

Onderzoek schildklierkanker

Echo geleide punctie
Bij de echogeleide punctie worden er met een dunne naald cellen uit de nodus opgezogen. Belangrijk om te weten is dat de kans dat het een kwaadaardig gezwel (schildklierkanker) betreft erg klein is (2-5%). De uitslag van de punctie kan zijn:

 • dat het vrijwel zeker geen kwaadaardig gezwel betreft;
 • dat het vrijwel zeker om een kwaadaardig gezwel gaat (sterke verdenking);
 • dat het niet mogelijk is een onderscheid te maken tussen een goed- en kwaadaardig gezwel;
 • dat het om een kwaadaardig gezwel gaat.

Soms kan pas een definitieve uitslag gegeven worden na een operatie waarbij de helft van de schildklier, waarin de knobbel zich bevindt, is weggenomen.

Behandeling schildklierkanker

De meeste vormen van schildklierkanker kunnen vroegtijdig worden vastgesteld en vaak volledig genezen. De behandeling bestaat altijd uit verschillende ‘stappen’ en is onder andere afhankelijk van de uitslag van de punctie. Om het beste behandelplan voor u op te stellen wordt uw situatie en de uitslag van de punctie besproken in het wekelijkse regionale multidisciplinair overleg. In dit overleg komen endocrinologen, chirurgen, nucleair geneeskundigen, pathologen, een verpleegkundig specialist en eventueel een oncoloog of radioloog uit Máxima MC en omliggende ziekenhuizen samen. Daaruit volgt een voorstel voor een behandelplan dat aansluit bij uw situatie, wat uw behandelend specialist met u bespreekt.

Operatie
Wanneer bij een punctie de diagnose schildklierkanker (vrijwel) zeker is, wordt de gehele schildklier operatief verwijderd. Wanneer het onderscheid tussen goed- en kwaadaardig niet gemaakt kan worden, wordt meestal de helft van de schildklier weggenomen waarin de knobbel zich bevindt. Een tweede operatie wordt alvast gepland maar alleen wanneer de patholoog vaststelt dat de knobbel een kwaadaardig gezwel betreft, is een tweede operatie nodig. Een van de gevolgen van het verwijderen van de schildklier is dat er geen schildklierhormoon meer geproduceerd kan worden. Er zal daarom levenslang schildklierhormoon in tabletvorm moeten worden geslikt.

Radioactief jodium behandeling
Na de operatie volgt vaak een behandeling met radioactief jodium. Deze behandeling is nodig om de eventueel achtergebleven kwaadaardige schildkliercellen te vernietigen om zo het risico dat de ziekte terugkomt te verminderen.

Schildkliercentrum

Het schildkliercentrum is gespecialiseerd in schildklierkanker. In het schildkliercentrum werkt een team gespecialiseerd op het gebied van schildklierkanker samen bij de diagnostiek, behandeling en
(na-)controles van schildklierkanker. Samen stellen zij de diagnose en behandelen en begeleiden zij u als schildklierkanker wordt vastgesteld.

AYA-zorg: zorg voor jongvolwassenen met kanker

Als jongvolwassene met kanker kan het zijn dat je veel vragen hebt specifiek voor jouw leven en jouw situatie. Denk aan vragen over opleiding, werk, voeding, sport, zelfstandigheid, relaties, vruchtbaarheid en seksualiteit. Máxima MC biedt AYA-zorg aan waar je terecht kunt met vragen die (in)direct met je ziekte en de behandeling daarvan te maken hebben.

Meer informatie

 • Wat is schildklierkanker?

  Schildklierkanker is een kwaadaardig gezwel van de schildklier. Het is een zeldzame aandoening die jaarlijks bij 300 tot 400 Nederlanders wordt vastgesteld.

  Er zijn vier vormen van schildklierkanker: Papillaire tumoren (65%), Folliculaire tumoren (20%), Anaplastische tumoren (5-10%) en Medullaire tumoren (5-10%).

 • Hoe herken je schildklierkanker?

  De belangrijkste klacht die bij schildklierkanker voorkomt is een voelbare knobbel in de hals. Soms wordt er bij toeval, bijvoorbeeld tijdens een ander onderzoek, een knobbel in de schildklier ontdekt. In de meeste gevallen geeft schildklierkanker geen klachten, behalve soms hinder van de knobbel zelf.

  Sommige klachten wijzen wel in de richting van schildklierkanker. Dit kan bijvoorbeeld zijn: het sneller groter worden (groeien) van een langer bestaande knobbel, heesheid van de stem, het ontstaan van nieuwe knobbels.

 • Hoe wordt schildklierkanker behandeld?

  De meeste vormen van schildklierkanker kunnen vroegtijdig worden vastgesteld en vaak volledig genezen. De behandeling bestaat altijd uit verschillende ‘stappen’ en is onder andere afhankelijk van de uitslag van de punctie. Om het beste behandelplan voor u op te stellen wordt uw situatie en de uitslag van de punctie besproken in het wekelijkse regionale multidisciplinair overleg. In dit overleg komen endocrinologen, chirurgen, nucleair geneeskundigen, pathologen, een verpleegkundig specialist en eventueel een oncoloog of radioloog uit Máxima MC en omliggende ziekenhuizen samen. Daaruit volgt een voorstel voor een behandelplan dat aansluit bij uw situatie, wat uw behandelend specialist met u bespreekt.