25 april 2017

200ste blaasverwijdering bij blaaskanker in MMC

Grote expertise op het gebied van laparoscopisch opereren

Uroloog Laurent Fossion heeft de 200ste laparoscopische radicale cystectomie, ofwel blaasverwijdering middels een kijkoperatie uitgevoerd. In MMC worden alle ingrepen op het gebied van oncologie middels een kijkoperatie uitgevoerd. Dit is uniek in Nederland. Deze vorm van opereren is minder belastend voor de patiënt (vanwege kleine sneetjes), er is minder bloedverlies tijdens de operatie, de patiënt hoeft nog zelden naar de intensieve care afdeling na de ingreep, er zijn minder complicaties en de patiënt kan eerder terug naar huis en aan het werk.

Als er een kwaadaardig gezwel in de blaas wordt aangetroffen, wordt de blaas in zijn geheel verwijderd door middel van een kijkoperatie. Landelijk heeft MMC een vooraanstaande rol op het gebied van laparoscopie. De afdelingen urologie, maar ook chirurgie en gynaecologie werken nauw samen op dit gebied en delen hun kennis binnen het Centrum voor Kijkoperaties. Zij verrichten moeilijke kijkoperaties waarvoor grote expertise vereist is. Dankzij jarenlange ervaring kunnen ook deze complexe operaties uitgevoerd worden door middel van deze minder belastende operatietechniek.

Aantoonbare kwaliteit
Urologische oncologische chirurgie wordt steeds vaker alleen door gespecialiseerde ziekenhuizen aangeboden. Deze trend zet naar verwachting zover door dat ingrepen landelijk gezien geconcentreerd zullen worden binnen enkele gespecialiseerde centra. Een dergelijk centrum voldoet aan alle kwaliteitsnormen op gebied van blaaskanker als er per jaar minimaal twintig cystectomieën voor blaaskanker gedaan worden. MMC voldoet al jaren ruim aan de landelijke norm voor blaasoperaties van de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU).

Meer informatie over deze behandeling van blaaskanker vindt u op mmc.nl/urologie