23 mei 2017

Benoeming nieuwe directeuren Health Innovation Campus

Na het vertrek van Hans Brands zijn de directietaken voor Health Innovation Campus (HIC) verdeeld over twee directeuren. Dries Steinmeijer is aangesteld als directeur business development en Pierre Veenman als directeur gebiedsontwikkeling.

Dries richt zich op de inhoudelijke ontwikkeling en invulling van het campus concept, waarvan de MMC Incubator het eerste concrete feit is. Hij zal zich daarnaast richten op de verbinding van externe partijen op en nabij de campus met medisch specialisten en medewerkers van Máxima MC (MMC). Dries was ruim 20 jaar partner bij Korteweg Communicatie en heeft de afgelopen jaren in de regio een groot aantal bestuurlijke functies vervuld, waaronder bij Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant, Vereniging Vrienden Van Abbemuseum en Cultuurfonds Strijp-S.
Hij zal zich daarnaast bezig houden met fondsenwerving voor MMC en HIC. Hiertoe zal hij beide partijen sterker profileren in de regio en aandacht besteden aan het onderhouden van relaties en aangaan van nieuwe verbindingen. Dit op eigen gelegenheid, maar ook ter ondersteuning aan de medisch specialisten en medewerkers van MMC. In kennismakingsgesprekken, die hij met alle belanghebbenden zal voeren, zal dit invulling krijgen.

Pierre Veenman gaat zich bezighouden met inrichting en beheer van het terrein en alle bouwkundige zaken. Op dit moment betreft dat wegeninfrastructuur, parkeren en Poortgebouw. Pierre is sinds 2012 manager vastgoed & huisvesting bij MMC. Daarvoor was hij werkzaam als architect en bij de Gemeente Nijmegen als manager vastgoed.

De Raad van Bestuur is verheugd met aanstelling van beide heren op deze functies en wenst hen veel succes.