31 augustus 2017

mProve start campagne voor patiënten die moeite hebben met lezen

In de landelijke Week van de Alfabetisering start mProve, het netwerk van vijf ziekenhuizen Albert Schweitzer ziekenhuis, Isala, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Máxima MC en Rijnstate, met een campagne om de communicatie tussen zorgverleners en patiënten die moeite hebben met lezen en schrijven te verbeteren.

Vijf ziekenhuizen bundelen krachten in mProve

In mei van dit jaar maakten de vijf ziekenhuizen bekend hun krachten te bundelen in het innovatieve netwerk mProve, om patiënten dagelijks merkbaar betere zorg te bieden. Het netwerk ontwikkelt nieuwe werkwijzen om de kwaliteit van zorg én de organisatie van zorg te verbeteren.

Als een van de eerste gezamenlijke projecten ontwikkelen de ziekenhuizen hulpmiddelen om de communicatie te verbeteren met patiënten die moeite hebben met lezen en schrijven. In de Week van de Alfabetisering starten zij met een bewustwordingcampagne binnen de ziekenhuizen voor zowel patiënten als medewerkers. Eén op de negen mensen in Nederland heeft moeite met lezen en schrijven. Dit geldt dus ook voor patiënten in het ziekenhuis. Vaak zijn mensen hier niet open over en schamen ze zich. Omdat het begrip van gezondheidsinformatie van levensbelang kan zijn voor patiënten, zetten de mProve-ziekenhuizen hier sterk op in. In de Week van de Alfabetisering wordt aan zorgverleners een herkenningswijzer uitgedeeld, aan de hand waarvan zij kunnen herkennen of een patiënt laaggeletterd is, zodat zij hun communicatie hierop kunnen aanpassen. Patiënten worden door postermateriaal gestimuleerd het te melden als ze moeite hebben met lezen en schrijven.

Met deze introductie starten de ziekenhuizen een reeks van activiteiten gericht op een betere communicatie. Zo trainen de ziekenhuizen in het najaar gezamenlijk hun zorgverleners en geven hen handvatten voor communicatie in de spreekkamer. Daarnaast gaan zij gezamenlijk middelen ontwikkelen om de moeilijk begrijpelijke medische informatie toegankelijk te maken, zoals voorlichtingsfilms en apps.