22 februari 2018

Meer aandacht voor laaggeletterden in MMC

Patiënten en bezoekers die moeite hebben met lezen en schrijven kunnen sinds vandaag rekenen op meer aandacht in Máxima MC (MMC). Medewerkers gaan deze mensen actief doorverwijzen naar het DigiTaalhuis, dat vandaag opent in de bibliotheek in Veldhoven. Daarmee draagt MMC bij aan de verbetering van gezondheidsvaardigheden van laaggeletterde patiënten.

Taal maakt gezonder

Als iemand moeite heeft met lezen en schrijven, geeft dit dagelijks stressvolle momenten. Het maken van een afspraak in het ziekenhuis of het begrijpen van gezondheidsinformatie is een probleem. Zo nemen patiënten medicatie niet goed in of bereiden zich verkeerd voor op een onderzoek. Dit gaat ten koste van de gezondheid van de patiënt en kost de gezondheidszorg € 127 miljoen extra per jaar. Met meer aandacht voor laaggeletterden werkt Máxima MC samen met het DigiTaalhuis aan het vergroten van het welzijn van deze groep. Uit onderzoek blijkt dat taalscholing niet alleen taalvaardiger maakt, maar ook gelukkiger en zelfredzamer. Bovendien voelen cursisten zich na afloop van een taalcursus gezonder.

Herkennen en verwijzen

Naar schatting ontvangt het MMC jaarlijks zo’n 10.000 laaggeletterde patiënten. Zorgverleners van het MMC leren daarom laaggeletterdheid te herkennen en bespreekbaar te maken. Vervolgens kunnen zij na overleg een laaggeletterde aanmelden bij het DigiTaalhuis in Veldhoven. Daar helpen ze hen met leren lezen en schrijven zodat er direct gezondheidswinst optreedt. De boodschap aan patiënten en bezoekers van MMC is: vertel het ons als u moeite heeft met lezen en schrijven! Dan kunnen we hier rekening mee houden in onze communicatie en helpen we (als u dat wilt) met het vinden van een passende taalcursus.

Samen inzetten voor laaggeletterden

De inzet voor laaggeletterden maakt deel uit van een langlopende campagne vanuit het netwerk mProve. In dit samenwerkingsverband werkt MMC samen met Albert Schweitzer ziekenhuis, Isala, Jeroen Bosch Ziekenhuis en Rijnstate om dagelijks merkbaar betere zorg te leveren.