22 februari 2018

Stichting Team KING schenkt 450 troostkoffers aan MMC

Stichting Team KING heeft 450 troostkoffers overhandigd aan het Máxima Oncologisch Centrum (MOC) van Máxima MC. De troostkoffers zijn bedoeld voor kinderen waarvan een ouder of familielid kanker heeft om op deze manier te helpen bij het uiten van gevoelens.

Uit onderzoek blijkt dat 25% van de kinderen met een ouder die kanker heeft vroeg of laat psychische problemen krijgt. Dit kan worden beperkt door goede begeleiding en een open communicatie over de ziekte, behandeling en de gevolgen daarvan. Uit ervaring blijkt dat het voor ouders misschien wel het moeilijkste is om aan hun kinderen te vertellen dat een van hen kanker heeft en wat dit betekent voor het gezin. Ter ondersteuning heeft het team van het Máxima Oncologisch Centrum in 2010 een project opgezet wat bestaat uit het geven van informatie over hoe je met je kind kunt praten over kanker. “Vertellen aan je kinderen dat je kanker hebt, wordt ervaren als een van de moeilijkste dingen tijdens het proces van ziek zijn. Op deze manier geven we onze patiënten een steun in de rug bij het vertellen over kanker aan hun kinderen en vinden zij op hun beurt een beetje troost en aandacht”, vertelt Lian Sweegers, verpleegkundig specialist bij Máxima MC.

Om aan patiënten van MOC aan te geven dat er ook aandacht voor hun kinderen is, krijgen zij een troostkoffer mee naar huis. Een gekleurd vrolijk koffertje met daarin spulletjes die troost geven. Denk daarbij aan teken- en schrijfmateriaal, maar ook een heerlijk zacht knuffelbeest. Daarnaast zijn er ook verschillende kinderboeken en informatiefolders, die zijn samengesteld door kinderpsychologen over het onderwerp kanker, welke door ouders en/of familieleden kunnen worden gebruikt.

Team KING
Dankzij stichting Team KING én een bijdrage van € 3.000 uit het Coöperatiefonds van Rabobank Eindhoven-Veldhoven heeft het Máxima Oncologisch Centrum 450 troostkoffers in ontvangst mogen nemen. De koffers en inhoud zijn mede tot stand gekomen door materiële sponsoring van Toi-Toys, Edco en Prokonpack. Stichting Team KING (Kanker In Gezinnen) zet zich al jaren vol overgave in voor het MOC om van kanker een ziekte te maken waarvan je geneest. De stichting zamelt onder andere geld in voor onderzoek naar nog betere behandelingen.

Blijk van waardering
Uit de vele positieve reacties blijkt dat de troostkoffer zeer gewaardeerd wordt. Mede dankzij de gulle giften van publiek en de inzet van stichting Team KING kan het MOC hier mee door gaan, en de inhoud zelfs uitbreiden en aanpassen aan verschillende leeftijdscategorieën.