7 maart 2018

Samen zorgen voor veiligheid in en om MMC

Samen zorgen voor veiligheid in en rond Máxima MC

Vanochtend ondertekenden Máxima MC, politie en gemeente Veldhoven een convenant om samen de veiligheid voor zowel patiënten als medewerkers van MMC te vergroten. Met de ondertekening van het convenant geven de betrokken veiligheidspartners aan een gezamenlijke inspanning hiervoor te willen leveren.

Het convenant bevestigt de intentie om een gezamenlijke inspanning te leveren aan het verbeteren van de veiligheid in en om MMC. Door het maken van eenduidige (werk)afspraken onder meer op het gebied van ‘openbare orde en veiligheid’, ‘beheer en onderhoud’ en ‘het doen van aangifte in het kader van Veilige Publieke Taak’ geven de partijen concreet invulling aan deze gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Het is voor de vierde keer dat een dergelijk convenant in Veldhoven ondertekend wordt. Eerder zijn vergelijkbare convenanten gesloten met Severinus, Merefelt en Zuidzorg.