12 april 2018

Reactie MMC op publiciteit overleden baby zomer 2016

ingang mmc

Het Eindhovens Dagblad publiceert vrijdag en zaterdag een bericht over het overlijden van een baby die is geboren in MMC in de zomer van 2016. Wij delen graag onze reactie hierop.

Wij betreuren het overlijden van de pasgeboren baby* zeer en ervaren het als een bijzonder dramatische gebeurtenis. Als ouder je kind verliezen, leidt tot immens verdriet dat niet is te beschrijven. Voor de ouders en familie is het een tragedie die diep in hun leven ingrijpt. Ook voor onze medewerkers is het overlijden van het baby’tje een ingrijpende gebeurtenis die hen diep raakt. Uit oogpunt van zorgvuldigheid hebben we getracht alle medewerking en openheid te geven aan de ouders. We hebben uitgebreid onderzoek laten verrichten naar het verloop van de zwangerschap en de bevalling. Daaruit blijkt dat deskundigen hebben geconstateerd dat de doodsoorzaak van het baby’tje helaas niet eenduidig is vast te stellen.

We hebben het overlijden van de pasgeboren baby volgens de landelijke richtlijnen als calamiteit onderzocht en gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De Inspectie oordeelde dat er geen maatregelen hoefden te worden genomen tegen ons ziekenhuis en heeft het dossier inmiddels gesloten. Ook hebben we een aanvullend onafhankelijk extern onderzoek laten uitvoeren door een gynaecoloog van de Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). Die komt tot vergelijkbare conclusies als die in het interne calamiteitenrapport dat we hebben overhandigd aan de Inspectie. We willen echter leren van iedere calamiteit en hebben enkele verbetermaatregelen doorgevoerd. Zo hebben we onze protocollen aangescherpt waar het gaat om duidelijkheid van werkafspraken op de Obstetric High Care en de kraamsuites.

De ouders hebben een tuchtrechtelijke procedure gestart tegen drie betrokken zorgverleners. In twee zaken heeft de tuchtrechter alle klachten ongegrond verklaard. De behandeling van de derde tuchtzaak volgt binnenkort. Verder hebben de ouders ons ziekenhuis aansprakelijk gesteld. Dit verkeert momenteel in de fase van een deskundigenonderzoek in opdracht van onze aansprakelijkheidsverzekeraar. We vinden het belangrijk dat dit onderzoek zorgvuldig verloopt en verlenen daaraan onze volledige medewerking. Wij willen er alles aan blijven doen om de vragen van de ouders te helpen beantwoorden.

*Vanwege privacy en zorgvuldigheid noemen wij de naam van de pasgeboren baby niet.

Update 20 juni 2018
Ook in de derde tuchtzaak heeft de tuchtrechter alle klachten ongegrond verklaard. Daarmee wordt bevestigd dat de drie betrokken zorgverleners medisch zorgvuldig hebben gehandeld.