30 april 2018

Dubbele erkenning voor patiëntgerichte zorg in MMC

Value Based Healthcare prijs 2018

Het Nederlands Hart Netwerk heeft de internationale Value-Based Health Care Prize 2018 gewonnen. Met dit initiatief van MMC-cardioloog Luc Theunissen wordt gestreefd naar optimale zorg voor mensen met een hartaandoening. Ook de oncologische zorg van MMC werd door de jury geprezen.

De Value Based Healthcare Prize wordt jaarlijks uitgereikt aan Europese initiatieven die een innovatieve en waardegedreven manier van zorg voor patiënten leveren en daarbij streven naar vermindering van zorgkosten. Value Based Healthcare (VBHC) is een veelgebruikte methodiek om complexe vraagstukken in de gezondheidszorg op te lossen, waarbij wordt getracht de kwaliteit van zorg te verbeteren en de kosten van de gezondheidszorg te verlagen. De waarde voor de patiënt staat daarbij centraal.

Hartnetwerk
Het Nederlands Hart Netwerk is een samenwerkingsverband tussen zorgprofessionals van huisarts tot medisch specialist, op het gebied van cardiologische zorg. Zij streven ernaar om de kwaliteit van zorg voor patiënten met een hartaandoening te optimaliseren. Die verregaande manier van samenwerken in combinatie met continue metingen en verbeteringen van patiëntuitkomsten was reden voor de internationale jury om de prijs toe te kennen.

Oncologische zorg
Het oncologisch centrum van MMC heeft daarnaast een van de vier ‘Excellence Award’ gewonnen voor kosteneffectiviteit. Zij wonnen deze prijs door de bijzondere institutionele aanpak waarbij waardevolle zorg voor alle patiënten met oncologische aandoeningen wordt gecreëerd door patiënten te betrekken bij beslissingen over hun behandeling. Alle medewerkers in het Máxima Oncologisch Centrum hebben het waardevol handelen voor de patiënt op het netvlies staan en handelen naar die gedachte. Samen met hun arts zijn patiënten nauw betrokken bij het bepalen wat voor hen waarde heeft tijdens het behandelproces. Wat patiënten echt de mogelijkheid biedt om mee te denken over de zorg.